Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 11:07
kontakt
TAXNET

Komunikaty

19/05/23 11:10  brak uprawnień Tax-Net chce wypłacić 0,2 zł dywidendy na akcję za '22
10:56  brak uprawnień TAX-NET SA (6/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET SA wraz z projektami uchwał
10:50 TAX-NET S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET SA wraz z projektami uchwał
18/05/23 17:27 TAX-NET S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2022 rok
12/05/23 12:29  brak uprawnień TAX-NET SA (4/2023) Raport roczny Spółki TAX-NET Spółka Akcyjna za rok 2022
10:33  brak uprawnień TAX-NET SA (3/2023) Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku
14/02/23 11:54  brak uprawnień TAX-NET SA (2/2023) Raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku.
03/02/23 18:03  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - TAXNET
02/02/23 15:09 TAX-NET S.A.: Zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta
11:05 TAX-NET S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 1 lutego 2023 roku
01/02/23 17:37 TAX-NET S.A.: Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
30/01/23 10:44  brak uprawnień TAX-NET SA (1/2023) Harmonogram publikacji
05/01/23 11:12 TAX-NET S.A.: Zbycie akcji przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta
14/11/22 10:45  brak uprawnień TAX-NET SA (8/2022) Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku.
12/08/22 11:17  brak uprawnień TAX-NET SA (7/2022) Raport kwartalny za II kwartał 2022 roku