Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.19, godz. 14:29
kontakt
TAXNET

Komunikaty

17/05/24 14:02  brak uprawnień TAX-NET SA (6/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET SA wraz z projektami uchwał
13:59 TAX-NET S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET SA wraz z projektami uchwał
12:09  brak uprawnień TAX-NET SA (5/2024) Raport roczny Spółki TAX-NET Spółka Akcyjna za rok 2023
16/05/24 14:17  brak uprawnień Tax-Net chce wypłacić łącznie ok.1,45 mln zł dywidendy z zysku za '23 oraz kapitału zapasowego
14:05 TAX-NET S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2023 rok.
15/05/24 11:10  brak uprawnień TAX-NET SA (4/2024) Raport kwartalny za I kwartał 2024 roku
22/04/24 13:30  brak uprawnień TAX-NET SA (3/2024) Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024
14/02/24 12:12  brak uprawnień TAX-NET SA (2/2024) Raport kwartalny za IV kwartał 2023 roku
23/01/24 11:10  brak uprawnień TAX-NET SA (1/2024) Harmonogram publikacji
20/12/23 14:39  brak uprawnień TAX-NET SA (12/2023) Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego
14/11/23 12:17  brak uprawnień TAX-NET SA (11/2023) Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku
28/09/23 11:15 TAX-NET S.A.: Zbycie nieruchomości
11/08/23 12:13  brak uprawnień TAX-NET SA (10/2023) Raport kwartalny za II kwartał 2023 roku
16/06/23 17:16 TAX-NET S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki TAX-NET S.A.
15/06/23 13:27 TAX-NET S.A.: Zmiana składu Rady Nadzorczej