Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 13:37
kontakt
SYNERGA

Komunikaty

03/11/21 19:29  brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (8/2021) Raport kwartalny za III kwartał 2021 r.
28/10/21 07:34 SYNERGA.fund S.A.: Podpisanie umowy o współpracy przez ONGENO dotyczącej dokończenia eksperymentu medycznego leczenia SM
07/09/21 16:31 SYNERGA.fund S.A.: Spłata wszystkich zobowiązań z tytułu pożyczek
01/09/21 19:59 SYNERGA.fund S.A.: Zbycie aktywów o istotnej wartości
04/08/21 21:28  brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (7/2021) Raport kwartalny za II kwartał 2021 r.
29/06/21 15:27 SYNERGA.fund S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
15:18  brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (6/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2021 r.
02/06/21 09:55  brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (5/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 29 czerwca 2021 r.
09:49 SYNERGA.fund S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 29 czerwca 2021 r.
19/05/21 22:56 SYNERGA.fund S.A.: Podpisanie umowy najmu pomieszczeń Banku Tkanek i Komórek przez ONGENO
05/05/21 21:06  brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (4/2021) Raport kwartalny za I kwartał 2021 r.
06/04/21 20:31 SYNERGA.fund S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
15/03/21 19:33  brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (3/2021) Raport roczny za 2020 rok obrotowy
27/01/21 14:59  brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (2/2021) Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
07/01/21 23:06  brak uprawnień SYNERGA.FUND SA (1/2021) Zarejestrowanie przez Sąd scalenia akcji i zmian w Statucie Spółki