Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.03, godz. 08:33
kontakt
EONET

Komunikaty

09/06/22 10:10  brak uprawnień EO NETWORKS SA (8/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eo Networks S.A. na dzień 11 lipca 2022 roku
13/05/22 08:38  brak uprawnień EO NETWORKS SA (7/2022) Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku
12/05/22 14:22  brak uprawnień EO NETWORKS SA (6/2022) Raport roczny eo Networks S.A. za rok 2021
09/05/22 10:49  brak uprawnień EO NETWORKS SA (5/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku korekta raportu bieżącego nr 1/2022
14/02/22 17:33  brak uprawnień EO NETWORKS SA (4/2022) Raport kwartalny za IV kwartał 2021 roku
03/02/22 14:35  brak uprawnień EO NETWORKS SA (3/2022) Zmiany w Radzie Nadzorczej
21/01/22 13:45  brak uprawnień EO NETWORKS SA (2/2022) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
10/01/22 12:38  brak uprawnień EO NETWORKS SA (1/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
31/12/21 12:43 EO NETWORKS S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału w kapitale zakładowym Emitenta
12:13 EO NETWORKS S.A.: Informacja o aktualizacji porozumienia akcjonariuszy
27/12/21 09:46 EO NETWORKS S.A.: Informacja o aktualizacji porozumienia akcjonariuszy
22/12/21 16:50 EO NETWORKS S.A.: ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY AKCJI POMIĘDZY GAGNON INVESTMENTS LIMITED I EUVIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
16/12/21 11:51  brak uprawnień Inwestycje eo Networks mają być sfinansowane ze środków własnych, trwają też rozmowy z inwestorem
15/12/21 19:23  brak uprawnień eo Networks chce w latach 2022-2023 zainwestować do 70 mln zł, m.in. z emisji akcji
18:50 EO NETWORKS S.A.: Założenia inwestycyjne eo Networks S.A. na lata 2022-2023