Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.29, godz. 14:13
kontakt
EONET

Komunikaty

14/02/24 19:05  brak uprawnień EO NETWORKS SA (3/2024) Raport kwartalny za IV kwartał 2023 roku
09/02/24 21:26  brak uprawnień EO NETWORKS SA (2/2024) Korekta raportu okresowego EBI nr 01/2024 - terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
25/01/24 15:08  brak uprawnień EO NETWORKS SA (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
27/12/23 21:19 EO NETWORKS S.A.: Zbycie akcji w Unity S.A.
17/11/23 20:23 EO NETWORKS S.A.: Podpisanie umowy inwestycyjnej ze wspólnikami spółki Sensi Labs Ltd i nabycie udziałów w spółce Sensi Labs Ltd
14/11/23 10:51  brak uprawnień EO NETWORKS SA (10/2023) Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku
14/08/23 12:30  brak uprawnień EO NETWORKS SA (9/2023) Raport kwartalny za II kwartał 2023 roku
11:37 EO NETWORKS S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 11 sierpnia 2023 roku
11:27  brak uprawnień EO NETWORKS SA (8/2023) Treść uchwał podjętych przez ZWZA eo Networks S.A. w dniu 11 sierpnia 2023
19/07/23 22:04 EO NETWORKS S.A.: Podpisanie umowy inwestycyjnej ze wspólnikami spółki H2B Group sp. z o.o. i objęcie udziałów w spółce H2B Group sp. z o.o.
10/07/23 15:50  brak uprawnień EO NETWORKS SA (7/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eo Networks S.A. na dzień 11 sierpnia 2023 roku
13/06/23 16:49 EO NETWORKS S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału w kapitale zakładowym Emitenta
16:39 EO NETWORKS S.A.: Informacja o aktualizacji porozumienia akcjonariuszy
08/06/23 20:59 EO NETWORKS S.A.: Informacja o transakcji nabycia akcji w trybie art. 19 MAR
07/06/23 16:20 EO NETWORKS S.A.: Informacja o transakcji nabycia akcji w trybie art. 19 MAR