Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.04, godz. 07:32
kontakt
EONET

Komunikaty

24/11/22 20:45 EO NETWORKS S.A.: Nabycie akcji w Unity S.A.
14/11/22 10:53  brak uprawnień EO NETWORKS SA (15/2022) Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku
06/10/22 12:16  brak uprawnień EO NETWORKS SA (14/2022) Treść tekstu jednolitego statutu eo Networks S.A.
16/09/22 12:41  brak uprawnień EO NETWORKS SA (13/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
12:17  brak uprawnień EO NETWORKS SA (12/2022) Treść uchwał podjętych przez ZWZA eo Networks S.A. w dniu 15 września 2022
12:14 EO NETWORKS S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 września 2022 roku
31/08/22 11:58 EO NETWORKS S.A.: Informacja o transakcji nabycia akcji w trybie art. 19 MAR - korekta raportu 3/2022
30/08/22 22:03 EO NETWORKS S.A.: Informacja o transakcji nabycia akcji w trybie art. 19 MAR
19/08/22 10:32 EO NETWORKS S.A.: Podpisanie listu intencyjnego ze Wspólnikami Hand2band Group
17/08/22 15:15  brak uprawnień eo Networks planuje wypłacić 0,4 zł dywidendy z zysku w 2021 roku
14:32  brak uprawnień EO NETWORKS SA (11/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eo Networks S.A. na dzień 15 września 2022 roku
11:56 EO NETWORKS S.A.: Udzielenie przez Radę Nadzorczą zgody na nabycie aktywów w postaci akcji Unity Spółka Akcyjna
15/08/22 13:22  brak uprawnień EO NETWORKS SA (10/2022) Raport kwartalny za II kwartał 2022 roku
06/07/22 22:12  brak uprawnień EO NETWORKS SA (9/2022) Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy eo Networks S.A. zwołanego na dzień 11 lipca 2022 roku
09/06/22 10:10  brak uprawnień EO NETWORKS SA (8/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eo Networks S.A. na dzień 11 lipca 2022 roku