Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.22, godz. 07:25
kontakt
HORNIGOLD

Komunikaty

21/03/23 23:24  brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (4/2023) Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2022 roku
23:21  brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (3/2023) Incydentalne naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect
23:18  brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (2/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok i określenie terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 rok
28/02/23 17:14  brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki HORNIGOLD REIT S.A. na rynku NewConnect
23/02/23 15:17 HORNIGOLD REIT S.A.: Zmiana stanu posiadania
15:03 HORNIGOLD REIT S.A.: Zmiana stanu posiadania
31/01/23 19:57  brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku
26/01/23 14:53 HORNIGOLD REIT S.A.: Wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku NewConnect
30/11/22 21:20 HORNIGOLD REIT S.A.: Informacja w sprawie zidentyfikowanych nieprawidłowości w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie rocznym za 2020 rok
14/11/22 16:56  brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (13/2022) Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2022 roku
10/11/22 18:45  brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (12/2022) Wypowiedzenie umowy świadczenia usług autoryzowanego doradcy przez Autoryzowanego Doradcę Emitenta
25/10/22 19:13  brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (11/2022) Korekta skonsolidowanego i jednostkowego raportu okresowego za III kwartał 2021 roku Hornigold Reit Spółka Akcyjna
16/08/22 17:44  brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (10/2022) Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2022 roku
04/07/22 12:57 HORNIGOLD REIT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku
30/06/22 16:16  brak uprawnień HORNIGOLD REIT SA (9/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hornigold Reit S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku