Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.03, godz. 11:11
kontakt
DANKS

Komunikaty

29/06/22 15:44 brak uprawnień DANKS ECDP SA (8/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w dniu 28 czerwca 2022 roku.
01/06/22 13:13 brak uprawnień DANKS ECDP SA (7/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 roku
12:54 DANKS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 roku
31/05/22 23:15 brak uprawnień DANKS ECDP SA (6/2022) Raport roczny za 2021 rok
16/05/22 21:18 brak uprawnień DANKS ECDP SA (5/2022) Danks - raport okresowy za I kwartał 2022
24/02/22 18:42 brak uprawnień DANKS ECDP SA (4/2022) Zawarcie umowy z firmą audytorską o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2021 i 2022
14/02/22 22:26 brak uprawnień DANKS ECDP SA (3/2022) Danks - korekta raportu okresowego za IV kwartał
22:09 brak uprawnień DANKS ECDP SA (2/2022) Danks - raport okresowy za III kwartał
27/01/22 19:48 brak uprawnień DANKS ECDP SA (1/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022
29/11/21 18:36 DANKS S.A.: Nabycie przez spółkę celową wierzytelności zabezpieczonej hipoteką
22/11/21 23:54 DANKS S.A.: Nabycie udziałów spółki celowej, udzielnie pożyczki spółce celowej oraz planowane nabycie od banku wierzytelności zabezpieczonej hipoteką
15/11/21 20:33 brak uprawnień DANKS ECDP SA (8/2021) Danks - raport okresowy za III kwartał
16/08/21 21:58 brak uprawnień DANKS ECDP SA (7/2021) Danks - raport okresowy za II kwartał 2021
06/07/21 23:34 DANKS S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w dniu 28 czerwca 2021 roku
29/06/21 12:03 brak uprawnień DANKS ECDP SA (6/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w dniu 28 czerwca 2021 roku.