Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 14:56
kontakt
COLUMBUS

Komunikaty

04/07/22 08:37 COLUMBUS ENERGY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.
01/07/22 10:44  brak uprawnień Columbus Energy przejdzie na główny parkiet GPW bez emisji akcji
10:16  brak uprawnień Columbus Energy zawiesił negocjacje o zaangażowaniu kapitałowym przez fundusz z USA
10:08 COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawieszenie negocjacji w sprawie zaangażowania kapitałowego w Columbus
30/06/22 18:58  brak uprawnień COLUMBUS ENERGY SA (23/2022) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
22/06/22 16:10 COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawarcie umowy joint-venture w celu rozpoczęcia działalności w Republice Czeskiej
21/06/22 13:48  brak uprawnień COLUMBUS ENERGY SA (22/2022) Upomnienie Spółki
20/06/22 18:51  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki COLUMBUS ENERGY
17/06/22 23:03 COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawiadomienie o transakcjach zrealizowanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
15/06/22 14:01 COLUMBUS ENERGY S.A.: Zamknięcie limitu faktoringowego na wniosek Columbus
12/06/22 22:01  brak uprawnień COLUMBUS ENERGY SA (21/2022) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 r
21:54 COLUMBUS ENERGY S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 r.
10/06/22 20:25 COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawiadomienie o transakcjach zrealizowanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
06:35  brak uprawnień WZ Columbusa zdecyduje ws. ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW
09/06/22 22:41  brak uprawnień COLUMBUS ENERGY SA (20/2022) Żądanie wprowadzenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Columbus Energy S.A.