Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.27, godz. 13:32
kontakt
BENEFIT

Komunikaty

24/06/22 16:03 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały do spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Benefit Systems S.A.
22/06/22 16:35 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
10/06/22 14:09 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
02/06/22 17:35 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Benefit Systems S.A.
26/05/22 10:09  brak uprawnień Benefit Systems oczekuje poprawy zysków i marżowości w Polsce; rynek turecki ma potencjał
25/05/22 19:56  brak uprawnień Benefit Systems oczekuje, że w czerwcu przekroczy 1 mln kart w Polsce
18:42  brak uprawnień Benefit Systems miał w I kw. 8,1 mln zł zysku netto jednostki dominującej
18:02  brak uprawnień Wyniki Benefit Systems w I kw. 2022 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:53 BENEFIT SYSTEMS S.A.: BENEFIT SYSTEMS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/04/22 17:40  brak uprawnień GPW: Komunikat: BENEFIT SYSTEMS
20/04/22 15:58 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
15/04/22 19:41 BENEFIT SYSTEMS S.A.: BENEFIT SYSTEMS S.A.
19:37 BENEFIT SYSTEMS S.A.: BENEFIT SYSTEMS S.A.
05/04/22 12:19  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami serii B spółki BENEFIT SYSTEMS S.A.
04/04/22 17:57  brak uprawnień Liczba aktywnych kart Benefit Systems na koniec marca wyniosła 1.256,8 tys. szt.