Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.10, godz. 11:21
kontakt
BENEFIT

Komunikaty

24/11/23 08:22 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
23/11/23 17:06 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
20/11/23 17:30 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. w dniu 20 listopada 2023 r.
17:23 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 listopada 2023 r.
17/11/23 23:08 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
16/11/23 10:08  brak uprawnień Benefit Systems planuje w '24 zwiększyć wydatki na inwestycje
15/11/23 18:28  brak uprawnień Zysk netto Benefit Systems w III kw. wyniósł 115,4 mln zł, powyżej konsensusu
17:35  brak uprawnień Wyniki Benefit Systems w III kw. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:16 BENEFIT SYSTEMS S.A.: BENEFIT SYSTEMS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
02/11/23 13:35 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Benefit Systems S.A. z Benefit Partners sp. z o.o.
13:33 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Benefit Systems S.A. z Focusly sp. z o.o.
30/10/23 21:17  brak uprawnień Benefit Systems powiększa portfolio klubów własnych o 5 obiektów Calypso Fitness
19:48 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Aktualizacja procesu przeglądu opcji działania względem inwestycji w spółkę stowarzyszoną Calypso Fitness S.A. - zawarcie umowy oraz umów wykonawczych
24/10/23 16:57 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Benefit Systems S.A. na 20 listopada 2023 r. na godzinę 11:00 oraz projekty uchwał
19/10/23 15:41 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Benefit Systems S.A. z Benefit Partners sp. z o.o.