Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.10, godz. 13:39
kontakt
BTCSTUDIO

Komunikaty

29/07/22 20:49 BTC STUDIOS S.A.: Współpraca z wydawcą Martian Interactive Entertainment Limited dotycząca wydania gry "House Secrets: The Beginning" na rynku chińskim
19/07/22 18:58 BTC STUDIOS S.A.: Zawarcie umowy licencyjnej na grę "House Secrets: The Beginning"
04/07/22 12:55  brak uprawnień BTC STUDIOS SA (19/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC Studios SA na dzień 11 sierpnia 2022 roku
12:40 BTC STUDIOS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC Studios SA na dzień 11 sierpnia 2022 roku
29/06/22 22:53  brak uprawnień BTC STUDIOS SA (18/2022) Ogłoszenie o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC Studios SA zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 roku
22:35 BTC STUDIOS S.A.: Ogłoszenie o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC Studios SA zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 roku
22/06/22 21:42  brak uprawnień BTC STUDIOS SA (17/2022) Zakończenie subskrypcji akcji serii M
21/06/22 22:47  brak uprawnień BTC STUDIOS SA (16/2022) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie upomnienia Spółki z powodu opóźnienia w publikacji raportu rocznego
20/06/22 18:39  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki BTC STUDIOS
16:52 BTC STUDIOS S.A.: Rozpoczęcie sprzedaży gry "Zorro The Chronicles"
10/06/22 22:23  brak uprawnień BTC STUDIOS SA (15/2022) Zmiany w składzie Zarządu Emitenta
09/06/22 16:17 BTC STUDIOS S.A.: Nabycie 100 proc udziałów Xi4G sp. z o.o.
16:02 BTC STUDIOS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 6 czerwca 2022 roku
06/06/22 22:56  brak uprawnień BTC STUDIOS SA (14/2022) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BTC Studios S.A., które odbyło się w dniu 6 czerwca 2022
03/06/22 20:24  brak uprawnień BTC STUDIOS SA (13/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC Studios SA na dzień 30 czerwca 2022 roku