Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 22:27
kontakt
NWAI

Komunikaty

05/08/22 16:13  brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (11/2022) Emisja warrantów subskrypcyjnych serii C
22/07/22 07:04  brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (10/2022) Raport kwartalny ? II kwartał 2022
13/06/22 16:48 NWAI DM SA: Transakcja osoby pełniącej obowiązki zarządcze w NWAI Dom Maklerski S.A.
10/06/22 16:16 NWAI DM SA: Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii C NWAI Dom Maklerski S.A. przez osoby uprawnione w ramach ustanowionych w spółce programów motywacyjnych
14:22 NWAI DM SA: Transakcje osób pełniących obowiązki zarządcze w NWAI Dom Maklerski S.A.
01/06/22 10:30 NWAI DM SA: Transakcje osób pełniących obowiązki zarządcze w NWAI Dom Maklerski S.A.
30/05/22 23:20 NWAI DM SA: Objęcie akcji zwykłych na okaziciela serii G i H NWAI Dom Maklerski S.A.
09/05/22 18:38  brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (9/2022) Rejestracja przez sąd zmian statutu Spółki oraz treść tekstu jednolitego statutu
22/04/22 00:15  brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (8/2022) Raport kwartalny ? I kwartał 2022
04/04/22 18:18  brak uprawnień NWAI Dom Maklerski wypłaci 2 zł dywidendy na akcję
18:12 NWAI DM SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ NWAI Dom Maklerski S.A., które odbyło się 04 kwietnia 2022 r.
17:58  brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (7/2022) Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NWAI Dom Maklerski S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za 2021 rok
17:54  brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (6/2022) Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 04 kwietnia 2022 r.
08/03/22 16:43 NWAI DM SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 04 kwietnia 2022 r.
16:40  brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (5/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 04 kwietnia 2022 r.