Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.21, godz. 11:56
kontakt
NWAI

Komunikaty

21/09/23 11:18 NWAI DM SA: Transakcje osób pełniących obowiązki zarządcze w NWAI Dom Maklerski S.A.
19/09/23 16:56  brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (12/2023) Podwyższenie kapitału zakładowego NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie w wyniku objęcia akcji zwykłych serii G, akcji zwykłych serii H oraz akcji zwyk
14/09/23 22:02 NWAI DM SA: Transakcje osób pełniących obowiązki zarządcze w NWAI Dom Maklerski S.A.
11/09/23 16:02 NWAI DM SA: Transakcje osób pełniących obowiązki zarządcze w NWAI Dom Maklerski S.A.
08/09/23 20:01 NWAI DM SA: Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii D NWAI Dom Maklerski S.A. przez osoby uprawnione w ramach ustanowionych w spółce programów motywacyjnych
19:52 NWAI DM SA: Transakcje osób pełniących obowiązki zarządcze w NWAI Dom Maklerski S.A. oraz osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w NWAI Dom Maklerski S.A.
29/08/23 16:27 NWAI DM SA: Transakcje osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze NWAI DM SA (PLNWAI000017)
01/08/23 16:44 NWAI DM SA: Transakcje osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
28/07/23 07:16  brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (11/2023) Raport kwartalny ? II kwartał 2023
27/06/23 15:08  brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (10/2023) Rejestracja przez sąd zmian statutu Spółki oraz treść tekstu jednolitego statutu
02/06/23 23:08 NWAI DM SA: Transakcje osób pełniących obowiązki zarządcze w NWAI Dom Maklerski S.A.
11:37 NWAI DM SA: Objęcie akcji zwykłych na okaziciela serii G i H NWAI Dom Maklerski S.A. NWAI DM SA
10/05/23 17:14 NWAI DM SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ NWAI Dom Maklerski S.A., które odbyło się w dniu 10 maja 2023 r.
16:17  brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (9/2023) Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NWAI Dom Maklerski S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za 2022 rok
16:10  brak uprawnień NWAI DOM MAKLERSKI SA (8/2023) Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 10 maja 2023 r.