Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.02, godz. 02:15
kontakt
PLGROUP

Komunikaty

28/02/24 17:57 brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki PL GROUP S.A. notowanych na rynku NewConnect
27/02/24 21:57 PL GROUP S.A.: Podjęcie decyzji o rozpoczęciu postępowania restrukturyzacyjnego
14/02/24 23:04 brak uprawnień PL GROUP SA (7/2024) Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2023 roku
30/01/24 18:54 brak uprawnień PL GROUP SA (6/2024) Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
26/01/24 23:45 brak uprawnień PL GROUP SA (5/2024) Korekta raportu nr 4/2024 z dn. 23.01.2024 r. - Skonsolidowany raport roczny za 2021 rok obrotowy
23/01/24 04:22 brak uprawnień PL GROUP SA (4/2024) Skonsolidowany raport roczny za 2021 rok obrotowy
04:16 brak uprawnień PL GROUP SA (3/2024) Raport roczny za 2021 rok obrotowy
22/01/24 23:52 brak uprawnień PL GROUP SA (2/2024) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2021 r.
12:35 PL GROUP S.A.: Dokonanie odpisów aktualizujących i korekt lat poprzednich
15/01/24 23:31 brak uprawnień PL GROUP SA (1/2024) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2021 r.
29/12/23 21:17 brak uprawnień PL GROUP SA (12/2023) Zmiana terminów publikacji raportów rocznych za 2021 r. i 2022 r.
29/11/23 20:01 PL GROUP S.A.: Rozpoczęcie dystrybucji tokenów NFT
14/11/23 20:48 brak uprawnień PL GROUP SA (11/2023) Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2023 roku
06/11/23 21:40 brak uprawnień PL GROUP SA (10/2023) Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
28/09/23 23:40 brak uprawnień PL GROUP SA (9/2023) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych