Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.06, godz. 12:10
kontakt
BIOERG

Komunikaty

01/12/22 22:02  brak uprawnień BIOERG SA (14/2022) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
21:27 BIOERG S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
09/11/22 17:11  brak uprawnień BIOERG SA (13/2022) Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku
10/08/22 17:38  brak uprawnień BIOERG SA (12/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
29/06/22 13:49 BIOERG S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
28/06/22 21:24  brak uprawnień BIOERG SA (11/2022) Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta
21:16  brak uprawnień BIOERG SA (10/2022) Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 28 czerwca 2022 roku
24/06/22 21:03  brak uprawnień BIOERG SA (9/2022) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
01/06/22 22:19 BIOERG S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
22:03  brak uprawnień BIOERG SA (8/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
16/05/22 23:43  brak uprawnień BIOERG SA (7/2022) Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Emitenta
11/05/22 21:06  brak uprawnień BIOERG SA (6/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
30/03/22 14:38  brak uprawnień BIOERG SA (5/2022) Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki
22/03/22 23:20 BIOERG S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zwiększenie stanu posiadania
23:06 BIOERG S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania