Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.06, godz. 16:49
kontakt
BIOERG

Komunikaty

12/11/21 08:26  brak uprawnień BIOERG SA (10/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 roku
08/11/21 19:55 BIOERG S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
03/11/21 18:02  brak uprawnień BIOERG SA (9/2021) Zmiana w Statucie Spółki wprowadzona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 listopada 2021 roku
17:59  brak uprawnień BIOERG SA (8/2021) Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta
17:50  brak uprawnień BIOERG SA (7/2021) Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 3 listopada 2021 roku
05/10/21 20:43  brak uprawnień BIOERG SA (6/2021) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
04/10/21 20:38  brak uprawnień BIOERG SA (5/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta Bioerg Spółka Akcyjna
20:23 BIOERG S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta Bioerg Spółka Akcyjna
13/08/21 16:26  brak uprawnień BIOERG SA (4/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 roku
14/05/21 15:32  brak uprawnień BIOERG SA (3/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 roku
19/03/21 21:59  brak uprawnień BIOERG SA (2/2021) Raport roczny Spółki Bioerg S.A. za 2020 rok
03/02/21 17:44  brak uprawnień BIOERG SA (1/2021) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
28/01/21 16:23 BIOERG S.A.: Aktualizacja wartości udziałów spółki powiązanej
18/01/21 18:52 BIOERG S.A.: Otrzymanie informacji od spółki powiązanej
22/12/20 10:10 BIOERG S.A.: Piąte wezwanie Akcjonariuszy Bioerg S.A. do złożenia dokumentów akcji