Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.28, godz. 14:36
kontakt
DIGITREE

Komunikaty

13/02/24 14:20 DIGITREE GROUP S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytowej, przedłużającego okres finansowania.
12/02/24 14:30 DIGITREE GROUP S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytu, przedłużającego okres finansowania.
13:11 DIGITREE GROUP S.A.: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
08/02/24 10:28 DIGITREE GROUP S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy o kredyt dewizowy
07/02/24 11:40 DIGITREE GROUP S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. wraz z projektami uchwał
23/01/24 12:50 DIGITREE GROUP S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku
19/01/24 13:45 DIGITREE GROUP S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt obrotowy w rachunku bankowym
06/12/23 15:35 DIGITREE GROUP S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
30/11/23 12:35 DIGITREE GROUP S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
22/11/23 17:19 DIGITREE GROUP S.A.: DIGITREE GROUP S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
31/10/23 14:10 DIGITREE GROUP S.A.: Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za trzy kwartały 2023 roku
24/10/23 09:13  brak uprawnień DIGITREE GROUP SA (1/2023) DIGITREE GROUP Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
11/09/23 13:33 DIGITREE GROUP S.A.: Rejestracja połączenia spółek zależnych od Emitenta
07/09/23 17:42 DIGITREE GROUP S.A.: DIGITREE GROUP S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
21/08/23 14:02 DIGITREE GROUP S.A.: Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za pierwsze półrocze 2023 roku