Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.17, godz. 17:33
kontakt
WESTREAL

Komunikaty

21/06/24 13:45  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (9/2024) Nałożenie na Spółkę środka dyscyplinującego
09:28  brak uprawnień GPW: Uchwała Nr 810/2024 - West Real Estate SA
19/06/24 10:46  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (8/2024) Zawarcie z podmiotem zewnętrznym umowy o świadczenie usług marketingowych na rzecz Memtech
04/06/24 17:48  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (7/2024) Zawieszenie obrotu akcjami Spółki
27/05/24 08:38  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (6/2024) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2023 rok obrotowy
16/05/24 08:56  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (5/2024) Zawarcie umowy z firmą audytorską
15/05/24 00:07  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (4/2024) Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2024 roku
12/04/24 09:17  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
14/02/24 18:44  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (2/2024) Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2023 roku
29/01/24 11:50  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (1/2024) Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
13/11/23 09:31  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (19/2023) Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2023 roku
05/11/23 14:26  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (18/2023) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 r.
25/10/23 09:40 WEST REAL ESTATE S.A.: Podjęcie decyzji o uruchomieniu sklepu e-commerce oraz rozpoczęciu działalności w branży fashion
27/09/23 22:50 WEST REAL ESTATE S.A.: Zawarcie umowy na świadczenie usług logistycznych
14/08/23 19:09  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (17/2023) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2023 roku