Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.30, godz. 15:18
kontakt
WESTRE

Komunikaty

27/06/22 22:10  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (16/2022) Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2022 roku
22/06/22 09:50 WEST REAL ESTATE S.A.: Zawarcie umowy w zakresie realizacji prac montażowo - budowlanych
21/06/22 16:39  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (15/2022) Nałożenie na Spółkę obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradca?
08:37  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki WEST REAL ESTATE S.A.
10/06/22 09:38 WEST REAL ESTATE S.A.: Zawarcie umowy w zakresie realizacji prac budowlanych.
08/06/22 10:24 WEST REAL ESTATE S.A.: Zawarcie umowy w zakresie realizacji prac montażowych
07/06/22 17:23  brak uprawnień GPW: komunikat - PLASMA SYSTEM, WEST REAL ESTATE
06/06/22 14:09 WEST REAL ESTATE S.A.: Zawarcie umowy w zakresie realizacji prac ślusarsko - montżowych
03/06/22 22:02 WEST REAL ESTATE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2022 r.
21:50  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (14/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2022 r.
21:47  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (13/2022) Uzupełnienie do raportu nr 10/2022 z dn. 31.05.2022 r. - Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2021
21:45  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (12/2022) Uzupełnienie do raportu nr 9/2022 z dn. 31.05.2022 r. - Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2021
02/06/22 11:44  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (11/2022) Zawieszenie obrotu akcjami Spółki
31/05/22 23:55  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (10/2022) Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2021
23:52  brak uprawnień WEST REAL ESTATE SA (9/2022) Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2021