Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 15:33
kontakt
DCD

Komunikaty

27/09/21 18:40 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM DEVELOPERSKIE S.A.
03/03/21 20:38 brak uprawnień DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM DEWELOPERSKIE SA (3/2021) Rezygnacja z funkcji Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej
15/02/21 22:54 brak uprawnień DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM DEWELOPERSKIE SA (2/2021) Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2020 r.
08/02/21 12:49 brak uprawnień DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM DEWELOPERSKIE SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.
28/09/20 23:46 brak uprawnień DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM DEWELOPERSKIE SA (10/2020) Rezygnacje z funkcji Członka Rady Nadzorczej
14/08/20 21:41 brak uprawnień DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM DEWELOPERSKIE SA (9/2020) Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2020 r.
30/06/20 17:53 brak uprawnień DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM DEWELOPERSKIE SA (8/2020) Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r
29/05/20 19:00 brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM DEVELOPERSKIE S.A. na rynku NewConnect
15/05/20 14:03 brak uprawnień DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM DEWELOPERSKIE SA (7/2020) Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2020 roku oraz raportu rocznego za rok 2019
08/05/20 19:59 Dolnośląskie Centrum Developerskie S.A.: Wypowiedzenie umowy o pełnieniu funkcji Animatora Rynku
06/05/20 20:22 Dolnośląskie Centrum Developerskie S.A.: Zawarcie porozumienia o umorzeniu wierzytelności dotyczącej realizacji inwestycji deweloperskich
29/04/20 12:35 brak uprawnień DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM DEWELOPERSKIE SA (6/2020) Informacja o zmianie adresu korespondencyjnego Emitenta
27/04/20 23:58 brak uprawnień DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM DEWELOPERSKIE SA (5/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
23:29 brak uprawnień DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM DEWELOPERSKIE SA (4/2020) Zmiany w składzie Zarządu Emitenta
26/02/20 16:02 brak uprawnień DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM DEWELOPERSKIE SA (3/2020) Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej