Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.10, godz. 12:21
kontakt
SUNEX

Komunikaty

26/07/22 13:56  brak uprawnień Sunex zawarł umowę dot. budowy hali magazynowej
13:46 SUNEX S.A.: Przystąpienie do realizacji inwestycji w SSE
04/07/22 14:59 SUNEX S.A.: Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Polska Ekologia Przetargi Sp. z o.o. uchwały o dalszym istnieniu tej spółki.
14:04 SUNEX S.A.: Informacja na temat przychodów zrealizowanych w II kwartale 2022 roku.
30/06/22 15:09 SUNEX S.A.: Zawarcie umowy kredytowej z Bankiem Millenium
15/06/22 15:22  brak uprawnień Sunex wypłaci 0,1 zł dywidendy na akcję
15:19 SUNEX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SUNEX S.A. w dniu 15.06.2022 r.
15:16 SUNEX S.A.: Wypłata dywidendy za 2021 rok
15:11 SUNEX S.A.: Treść uchwał podjętych na ZWZ SUNEX S.A. w dniu 15.06.2022 r.
14:22  brak uprawnień Sunex chce w '22 uruchomić sprzedaż online w Niemczech; rozgląda się za potencjalnymi celami przejęć (wywiad)
26/05/22 06:46 SUNEX S.A.: SUNEX S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/05/22 15:58 SUNEX S.A.: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SUNEX S.A. zwołanego na dzień 15.06.2022 r. oraz zaktualizowane projekty uchwał i treść ogłoszenia.
20/05/22 11:33 SUNEX S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SUNEX S.A. na dzień 15.06.2022 r. wraz z projektami uchwał.
12/05/22 08:57  brak uprawnień Sunex chce wypłacić 0,1 zł dywidendy na akcję
08:52 SUNEX S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy