Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.10, godz. 14:06
kontakt
AKCEPT

Komunikaty

25/07/22 14:00 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (20/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok - AKCEPT Finance S.A.
24/06/22 14:48 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (19/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok - AKCEPT Finance S.A.
21/06/22 08:52 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (18/2022) Nałożenie na Spółkę kary upomnienia Akcept Finance Spółka Akcyjna
20/06/22 18:18 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki AKCEPT FINANCE
02/06/22 11:40 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (17/2022) Zawieszenie obrotu akcjami spółki Akcept Finance Spółka Akcyjna
01/06/22 08:40 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (16/2022) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
25/05/22 10:56 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (15/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok - AKCEPT Finance S.A.
13/05/22 08:30 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (14/2022) Raport kwartalny za okres: I kwartał 2022 roku - AKCEPT Finance S.A.
25/03/22 10:02 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (13/2022) Nałożenie na Spółkę kary upomnienia
24/03/22 18:54 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki AKCEPT FINANCE S.A.
03/03/22 13:47 AKCEPT FINANCE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA AKCEPT Finance S.A. w dniu 03.03.2022 roku
13:16 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (12/2022) Treść uchwał podjętych przez ZWZA Spółki AKCEPT Finance S.A. w dniu 3 marca 2022 roku
01/03/22 18:54 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (11/2022) Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki AKCEPT Finance S.A na wspólną kadencję przypadającą na lata 2019 - 2023
11:56 AKCEPT FINANCE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA AKCEPT Finance S.A. w dniu 01.03.2022 roku
10:00 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (10/2022) Treść uchwał podjętych przez NWZA Spółki AKCEPT Finance S.A. w dniu 1 marca 2022 roku