Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 12:40
kontakt
AKCEPT

Komunikaty

12/11/21 09:16 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (15/2021) Raport kwartalny za okres: III kwartał 2021 roku - AKCEPT Finance S.A.
08/11/21 18:12 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (14/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok - AKCEPT Finance S.A.
29/09/21 16:54 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (13/2021) Nałożenie na Spółkę kary upomnienia
28/09/21 18:17 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (12/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok - AKCEPT Finance S.A.
27/09/21 18:21 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki AKCEPT FINANCE S.A.
13/08/21 09:53 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (11/2021) Raport kwartalny za okres: II kwartał 2021 roku - AKCEPT Finance S.A.
11/08/21 08:40 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (10/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok - AKCEPT Finance S.A.
28/06/21 14:21 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (9/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok - AKCEPT Finance S.A.
02/06/21 18:42 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (8/2021) Zawieszenie obrotu akcjami Spółki Akcept Finance Spółka Akcyjna
01/06/21 11:32 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (7/2021) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
11:31 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (6/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok - AKCEPT Finance S.A.
27/05/21 10:40 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (5/2021) Zawarcie umowy o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy
14/05/21 14:24 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (4/2021) Raport kwartalny za okres: I kwartał 2021 roku - AKCEPT Finance S.A.
04/05/21 17:40 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (3/2021) Wypowiedzenie umowy o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy
12/02/21 18:02 brak uprawnień AKCEPT FINANCE SA (2/2021) Raport kwartalny za okres: IV kwartał 2020 roku - AKCEPT Finance S.A.