Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.29, godz. 05:14
kontakt
MPLVER

Komunikaty

15/12/23 19:43  brak uprawnień MPL VERBUM SA (10/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał roku obrachunkowego 2023/2024
21/11/23 18:29 MPL VERBUM S.A.: Podpisanie warunkowej umowy inwestycyjnej
31/10/23 21:34  brak uprawnień MPL Verbum wypłaci 0,15 zł dywidendy na akcję
21:28 MPL VERBUM S.A.: Dywidenda - MPL VERBUM S.A.
21:24 MPL VERBUM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. w dniu 31 października 2023r.
21:13 MPL VERBUM S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL Verbum S.A. w dniu 31 października 2023 roku.
20:51  brak uprawnień MPL VERBUM SA (9/2023) Dywidenda - MPL VERBUM S.A.
20:48  brak uprawnień MPL VERBUM SA (8/2023) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. w dniu 31 października 2023r.
20:40  brak uprawnień MPL VERBUM SA (7/2023) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL Verbum S.A. w dniu 31 października 2023 roku.
04/10/23 18:08  brak uprawnień MPL Verbum chce wypłacić 0,15 zł dywidendy na akcję
17:59 MPL VERBUM S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. na dzień 31 października 2023r.
17:24  brak uprawnień MPL VERBUM SA (6/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. na dzień 31 października 2023r.
29/09/23 20:49  brak uprawnień MPL VERBUM SA (5/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny MPL VERBUM S.A. za rok obrotowy 2022/2023
14/09/23 22:17  brak uprawnień MPL VERBUM SA (4/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrachunkowego 2023/2024
14/06/23 20:39  brak uprawnień MPL VERBUM SA (3/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał roku obrachunkowego 2022/2023.