Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.04, godz. 17:57
kontakt
GENERGY

Komunikaty

29/11/23 18:54 G-ENERGY S.A.: Nabycie akcji własnych
15/11/23 15:15 G-ENERGY S.A.: Nabycie akcji własnych
14/11/23 21:45  brak uprawnień G-ENERGY SA (7/2023) Raport i Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2023 roku
17/08/23 23:58 G-ENERGY S.A.: Zawarcie znaczącej Umowy
14/08/23 17:44  brak uprawnień G-ENERGY SA (6/2023) Raport i Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2023 roku.
10/07/23 13:07 G-ENERGY S.A.: Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 rozporządzenia MAR. Nabycie akcji Emitenta
03/07/23 22:57 G-ENERGY S.A.: Wykaz akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2023 roku posiadających co najmniej 5% liczby głosów
26/06/23 23:08  brak uprawnień G-ENERGY SA (5/2023) Treść uchwał procedowanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy G-Energy S.A. w dniu 26 czerwca 2023 r.
12/06/23 23:06 G-ENERGY S.A.: Zawarcie znaczącej Umowy
22:40 G-ENERGY S.A.: Nabycie akcji własnych
06/06/23 23:18 G-ENERGY S.A.: Zawarcie przez Emitenta Umowy kompleksowej na wykonywanie prac związanych z budową przyłączy dla nowych odbiorców wraz z rozbudową gazociągów z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie (obszar działania gazowni Tarnów)
29/05/23 21:17  brak uprawnień G-ENERGY SA (4/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy G-Energy S.A. za rok 2022
13/04/23 15:31 G-ENERGY S.A.: Zawarcie Umowy podwykonawczej.
05/04/23 11:57 G-ENERGY S.A.: Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 rozporządzenia MAR. Nabycie akcji Emitenta
24/03/23 19:53 G-ENERGY S.A.: Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 rozporządzenia MAR. Nabycie akcji Emitenta