Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.19, godz. 10:15
kontakt
FINTECH

Komunikaty

01/07/24 00:26 FINTECH S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Finteech S.A. w dniu 29 czerwca 2024 r.
30/06/24 23:52  brak uprawnień FINTECH SA (8/2024) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fintech S.A.
03/06/24 21:46 FINTECH S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fintech S.A.
21:29  brak uprawnień FINTECH SA (7/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fintech S.A.
31/05/24 21:11  brak uprawnień FINTECH SA (6/2024) Raport roczny za 2023 r.
15/05/24 17:52  brak uprawnień FINTECH SA (5/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 roku Fintech S.A.
13/05/24 22:53  brak uprawnień FINTECH SA (4/2024) Zmiana adresu siedziby Fintech S.A.
15/04/24 16:48  brak uprawnień FINTECH SA (3/2024) Zakres stosowanych zasad ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024
12/03/24 19:15 FINTECH S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
05/03/24 10:30 FINTECH S.A.: Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii A1, A2, D oraz E do alternatywnego systemu obrotu.
14/02/24 16:44  brak uprawnień FINTECH SA (2/2024) Raport okresowy Fintech S.A. za IV kwartał 2023 r.
04/01/24 12:00  brak uprawnień FINTECH SA (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 r.
15/12/23 13:21 FINTECH S.A.: Zawarcie istotnej umowy przez Fintech S.A.
14/11/23 19:04  brak uprawnień FINTECH SA (13/2023) Raport okresowy Fintech S.A. za III kwartał 2023 r.
05/10/23 18:24  brak uprawnień FINTECH SA (12/2023) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Fintech S.A.