Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.19, godz. 14:10
kontakt
KORBANK

Komunikaty

15/05/24 19:16  brak uprawnień KORBANK SA (7/2024) Raport kwartalny Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za I kwartał 2024 roku
24/04/24 12:45  brak uprawnień KORBANK SA (6/2024) Sprostowanie komunikatu Zmiany w składzie Rady Nadzorczej KORBANK Spółka Akcyjna
23/04/24 17:30  brak uprawnień KORBANK SA (5/2024) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej KORBANK Spółka Akcyjna
22/04/24 19:05  brak uprawnień KORBANK SA (4/2024) Zakres stosowanych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na rynku NewConnect przez KORBANK S.A.
02/04/24 17:10 KORBANK S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej - rezygnacja z pełnienia funkcji przez jednego z członków Rady Nadzorczej Korbank Spółka Akcyjna
14/03/24 13:30  brak uprawnień KORBANK SA (3/2024) Zawarcie z firmą audytorską umowy o badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego KORBANK S.A. za rok 2023
14/02/24 23:00  brak uprawnień KORBANK SA (2/2024) Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za IV kwartał 2023 roku
25/01/24 17:24 KORBANK S.A.: Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny
17/01/24 18:24  brak uprawnień KORBANK SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku Korbank Spółka Akcyjna
14/11/23 23:47  brak uprawnień KORBANK SA (10/2023) Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za III kwartał 2023 roku
25/10/23 13:48 KORBANK S.A.: Wdrożenie i certyfikat bezpieczeństwa ISO/IEC 27001
14/08/23 23:56  brak uprawnień KORBANK SA (9/2023) Raport Grupy Kapitałowej KORBANK S.A. za II kwartał 2023 roku Korbank Spółka Akcyjna
31/07/23 14:53 KORBANK S.A.: Sprzedaż udziałów Korpower Sp. z o.o.
30/06/23 19:15  brak uprawnień KORBANK SA (8/2023) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KORBANK S.A. w dniu 30.06.2023 r. Korbank Spółka Akcyjna
18:56 KORBANK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ KORBANK S.A. w dniu 30.06.2023 r.