Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.05, godz. 23:01
kontakt
ONICO

Komunikaty

28/11/22 21:35 ONICO S.A.: Uzyskanie przez Emitenta informacji o uchyleniu i umorzeniu postępowań administracyjnych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
14/11/22 22:17  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (19/2022) Korekta raportu za III kwartał 2022 (korekta raportu EBI nr 18/2022)
17:49  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki ONICO S.A. W RESTRUKTURYZACJI notowanych na rynku NewConnect
17:28  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (18/2022) Raport za III kwartał 2022r.
11/11/22 15:29  brak uprawnień Zarząd Onico złożył wniosek o ogłoszenie upadłości spółki
14:24 ONICO S.A.: Złożenie przez Emitenta uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości
07/11/22 17:54  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (17/2022) Publikacja raportu rocznego jednostkowego za 2021 rok
04/11/22 15:44  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (16/2022) Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2021 rok
31/10/22 19:49 ONICO S.A.: Informacja o złożeniu przez Emitenta zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego.
29/10/22 16:29 ONICO S.A.: Informacja o doręczeniu do pełnomocnika Emitenta postanowienia o umorzeniu postępowania sanacyjnego Onico S.A. w restrukturyzacji.
28/10/22 13:11 ONICO S.A.: Korekta Raportu ESPI nr 13/2022 z dn. 28.10.2022 o powzięciu informacji o wydaniu postanowienia w przedmiocie umorzenia postępowania sanacyjnego toczącego się wobec Emitenta.
12:50 ONICO S.A.: Powzięcie informacji o wydaniu postanowienia w przedmiocie umorzenia postępowania sanacyjnego toczącego się wobec Emitenta.
24/10/22 23:02  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (15/2022) Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2020 roku
22:51  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (14/2022) Publikacja raportu jednostkowego rocznego za 2019 roku
21/10/22 20:59 ONICO S.A.: Termin publikacji raportu rocznego jednostkowego za 2019 rok oraz zmiana terminu publikacji raportu rocznego jednostkowego Emitenta za 2020 rok