Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 17:30
kontakt
ONICO

Komunikaty

29/11/21 18:41 ONICO S.A.: Powzięcie informacji o wydaniu postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia planu restrukturyzacyjnego
18:32 ONICO S.A.: Powzięcie informacji o wydaniu postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia spisu wierzytelności oraz uzupełniającego spisu wierzytelności w postępowaniu sanacyjnym
18:17  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (20/2021) Życiorys członka rady Nadzorczej delegowanego do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki
26/11/21 20:47  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (19/2021) Delegowanie Członka Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki
20:45  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (18/2021) Złożenie rezygnacji przez Prezesa Zarządu Spółki
12/11/21 18:15  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (17/2021) Raport za III kwartał 2021r.
11/11/21 11:58 ONICO S.A.: Powołanie Zarządu spółki zależnej Emitenta - Alpetrol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
03/11/21 19:43 ONICO S.A.: Uzyskanie przez Emitenta informacji o istotnych rozstrzygnięciach Sądu w toku postępowania sanacyjnego Onico.
29/09/21 11:10  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (16/2021) Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie upomnienia Emitenta
28/09/21 08:24  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki ONICO S.A. W RESTRUKTURYZACJI
27/09/21 16:36  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (15/2021) Życiorys zawodowy Jana Millera - członka zarządu Onico S.A. w restrukturyzacji
23/09/21 17:39  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (14/2021) Informacja o powołaniu członka zarządu Onico S.A. w restrukturyzacji
26/08/21 18:43 ONICO S.A.: Informacja o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu przez spółkę zależną Emitenta
13/08/21 17:10  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (13/2021) Raport za II kwartał 2021 r.
18/06/21 18:18  brak uprawnień ONICO SA W RESTRUKTURYZACJI (12/2021) Raport za I kw. 2021 r.