Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.29, godz. 03:07
kontakt
INNOGEN

Komunikaty

11/06/22 20:05 INNO GENE S.A.: Otrzymanie żądania w trybie art. 401 § 1 w zw. z § 4 KSH, uzupełnienie porządku obrad ZWZ Spółki oraz korekta ogłoszenia o ZWZ zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 r.
19:49  brak uprawnień INNO-GENE SA (14/2022) Otrzymanie żądania w trybie art. 401 § 1 w zw. z § 4 KSH, uzupełnienie porządku obrad ZWZ Spółki oraz korekta ogłoszenia o ZWZ zwołanym na dzień 30 czerwca 2022
09/06/22 INNO GENE S.A.: Liczba wykonanych testów na SARS-CoV-2 w maju 2022 r.
03/06/22 21:38  brak uprawnień INNO-GENE SA (13/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INNO-GENE S.A na dzień 30.06.2022r.
21:36 INNO GENE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INNO-GENE S.A
31/05/22 21:11  brak uprawnień INNO-GENE SA (12/2022) Raport roczny INNO-GENE S.A. za 2021 rok
20:35 INNO GENE S.A.: Inwestycja Emitenta w spółkę Naturativ sp. z. o.o.
16/05/22 23:09  brak uprawnień INNO-GENE SA (11/2022) Raport okresowy INNO-GENE S.A. za I kwartał 2022 roku
14/05/22 00:05 INNO GENE S.A.: Liczba wykonanych testów na SARS-CoV-2 w kwietniu 2022 r.
26/04/22 09:15  brak uprawnień INNO-GENE SA (10/2022) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej i powołanie członka Zarządu
19/04/22 08:50 INNO GENE S.A.: Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych produktów własnych Spółki zależnej
14/04/22 17:21 INNO GENE S.A.: Liczba wykonanych testów na SARS-CoV-2 w marcu 2022 r.
04/04/22 07:59  brak uprawnień INNO-GENE SA (9/2022) Nałożenie przez Zarząd GPW kary pieniężnej na Emitenta
31/03/22 19:38  brak uprawnień GPW: w sprawie nałożenia kary pieniężnej na spółkę INNO-GENE S.A.
14/03/22 09:37 INNO GENE S.A.: Liczba wykonanych testów na SARS-CoV-2 w lutym 2022 r.