Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 15:31
kontakt
BROADGAT

Komunikaty

15/11/21 20:00 brak uprawnień BROAD GATE SA (11/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 roku
26/10/21 16:57 brak uprawnień BROAD GATE SA (10/2021) zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
13/10/21 15:11 brak uprawnień BROAD GATE SA (9/2021) Wyjaśnienia do raportu EBI nr 8/2021
08:58 brak uprawnień BROAD GATE SA (8/2021) Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki
29/09/21 13:39 brak uprawnień BROAD GATE SA (7/2021) Nałożenie na Emitenta przez Zarząd GPW kary upomnienia oraz obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą
28/09/21 09:45 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki BROAD GATE S.A oraz nałożenia na tę spółkę obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą
16/08/21 15:16 brak uprawnień BROAD GATE SA (6/2021) Raport za II kwartał 2021 roku
04/08/21 11:35 BROAD GATE S.A.: Zbycie udziałów Broad Gate OOO
09:30 BROAD GATE S.A.: Zbycie udziałów Master OOO
17/05/21 13:46 brak uprawnień BROAD GATE SA (5/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 rok
15/02/21 17:32 brak uprawnień BROAD GATE SA (4/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020 rok
08/02/21 09:24 brak uprawnień BROAD GATE SA (3/2021) Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
07/01/21 14:44 brak uprawnień BROAD GATE SA (2/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku.
14:37 brak uprawnień BROAD GATE SA (1/2021) Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)
14/12/20 12:35 brak uprawnień BROAD GATE SA (23/2020) Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (niezdematerializowanych)