Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.18, godz. 16:50
kontakt
BROADGAT

Komunikaty

16/08/22 17:24 brak uprawnień BROAD GATE SA (13/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
29/07/22 15:17 brak uprawnień BROAD GATE SA (12/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020 i 2021
14:54 brak uprawnień BROAD GATE SA (11/2022) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2022 roku
21/06/22 16:30 brak uprawnień BROAD GATE SA (10/2022) Nałożenie na Emitenta przez Zarząd GPW kary upomnienia
20/06/22 18:37 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki BROAD GATE
03/06/22 20:03 brak uprawnień BROAD GATE SA (9/2022) Przedłużenie okresu zawieszenia obrotu akcjami Emitenta
27/05/22 19:26 brak uprawnień BROAD GATE SA (8/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020 i 2021
16/05/22 22:40 brak uprawnień BROAD GATE SA (7/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
22/04/22 09:20 brak uprawnień BROAD GATE SA (6/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020
09:17 brak uprawnień BROAD GATE SA (5/2022) Zawarcie umowy z firmą audytorską
29/03/22 12:43 brak uprawnień BROAD GATE SA (4/2022) Zmiana adresu Emitenta oraz strony internetowej i adresu e-mail
25/02/22 16:43 brak uprawnień BROAD GATE SA (3/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020
14/02/22 21:48 brak uprawnień BROAD GATE SA (2/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku
28/01/22 20:13 brak uprawnień BROAD GATE SA (1/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022
31/12/21 17:11 brak uprawnień BROAD GATE SA (12/2021) Podjęcie decyzji o dokonaniu istotnych odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów i pasywów Emitenta