Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.06, godz. 15:14
kontakt
BALTICON

Komunikaty

15/11/21 20:07  brak uprawnień BALTICON SA (10/2021) Raport kwartalny skonsolidowany za 3Q2021
07/10/21 17:14 BALTICON S.A.: Nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
16/08/21 17:05  brak uprawnień BALTICON SA (9/2021) Raport kwartalny skonsolidowany za 2Q2021
14/07/21 23:20 BALTICON S.A.: Zbycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
23:16 BALTICON S.A.: Zbycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
13/07/21 21:14 BALTICON S.A.: Zawiązanie nowej spółki zależnej BALTICON S.A.
30/06/21 14:35 BALTICON S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni zwołanym na dzień 30 czerwca 2021 roku
13:42  brak uprawnień BALTICON SA (8/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2021 roku
02/06/21 16:21 BALTICON S.A.: Zawarcie umowy kredytowej na sfinansowanie inwestycji Emitenta
01/06/21 10:54 BALTICON S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
10:53  brak uprawnień BALTICON SA (7/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
28/05/21 18:24  brak uprawnień BALTICON SA (6/2021) Raport roczny skonsolidowany za 2020 rok
18:18  brak uprawnień BALTICON SA (5/2021) Raport roczny jednostkowy za 2020 rok
20/05/21 12:38 BALTICON S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
14/05/21 18:54  brak uprawnień BALTICON SA (4/2021) Raport kwartalny skonsolidowany za 1Q2021