Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.06, godz. 15:03
kontakt
HORTICO

Komunikaty

10/11/21 13:52  brak uprawnień HORTICO SA (16/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 r.
15/10/21 09:15 HORTICO S.A.: Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za lata 2021 i 2022
09:04  brak uprawnień HORTICO SA (15/2021) Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za lata 2021 i 2022
09/09/21 15:07 HORTICO S.A.: Informacja poufna - Złożenie oświadczenia Zarządu o dookreśleniu kapitału zakładowego podwyższonego w drodze emisji akcji serii D
14:58  brak uprawnień HORTICO SA (14/2021) Złożenie oświadczenia Zarządu o dookreśleniu kapitału zakładowego podwyższonego w drodze emisji akcji serii D
13/08/21 09:48  brak uprawnień HORTICO SA (13/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 r.
14/07/21 14:56 HORTICO S.A.: Informacja poufna - Podjęcie przez Zarząd HORTICO S.A. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w celu przeprowadzenia programu motywacyjnego
14:42  brak uprawnień HORTICO SA (12/2021) Podjęcie przez Zarząd HORTICO SA uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w celu przeprowadzenia programu motywacyjnego
30/06/21 12:51  brak uprawnień HORTICO SA (11/2021) Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy
12:49  brak uprawnień Hortico wypłaci 0,07 zł dywidendy na akcję
 brak uprawnień HORTICO SA (10/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.
12:44 HORTICO S.A.: Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy
12:40 HORTICO S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.
12:34 HORTICO S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5 % głosów
18/06/21 14:17 HORTICO S.A.: Informacja poufna - Zawarcie umowy kredytowej