Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.17, godz. 17:42
kontakt
MFOOD

Komunikaty

28/06/24 20:45 M FOOD S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2024 r.
19:09  brak uprawnień Aktualne wskaźniki giełdowe
21/06/24 19:10 M FOOD S.A.: Zawiadomienie akcjonariuszy działających w porozumieniu o posiadanej liczbie głosów
20/06/24 18:37 M FOOD S.A.: Zawiadomienie od Akcjonariusza o posiadanej liczbie głosów.
01/06/24 15:44 M FOOD S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A.
15:32  brak uprawnień M FOOD SA (8/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki M FOOD S.A.
31/05/24 23:39  brak uprawnień M FOOD SA (7/2024) Jednostkowy raport roczny M FOOD S.A za rok obrotowy 2023.
23:34  brak uprawnień M FOOD SA (6/2024) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej M FOOD S.A za rok obrotowy 2023.
29/05/24 15:53 M FOOD S.A.: Dokonanie odpisów aktualizujących wartość aktywów o istotnej wartości
27/05/24 11:44  brak uprawnień M FOOD SA (5/2024) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
15/05/24 23:52  brak uprawnień M FOOD SA (4/2024) Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2024 r.
15/04/24 15:47  brak uprawnień M FOOD SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
14/02/24 21:44  brak uprawnień M FOOD SA (2/2024) Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2023 r.
23/01/24 19:38  brak uprawnień M FOOD SA (1/2024) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
01/12/23 15:38  brak uprawnień M FOOD SA (17/2023) Zmiana w Zarządzie M FOOD S.A.