Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 17:04
kontakt
ELQ

Komunikaty

19/07/24 11:30 ELQ S.A.: Zawarcie umowy najmu
28/06/24 18:47 ELQ S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2024 r.
18:33 brak uprawnień FIGENE CAPITAL SA (27/2024) Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FIGENE CAPITAL S.A. oraz treść uchwał podjętych przez WZA w dniu 28 czerwca 2024 roku
26/06/24 21:54 brak uprawnień ELQ SA (10/2024) Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję
21:50 brak uprawnień ELQ SA (9/2024) Korekta raportu za IV kwartał 2023 r.
30/05/24 11:49 ELQ S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2024 roku
11:39 brak uprawnień ELQ SA (8/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2024 roku
11:34 brak uprawnień ELQ SA (7/2024) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2023
20/05/24 07:04 brak uprawnień East Value Research obniżył cenę docelową dla ELQ do 3,9 zł
14/05/24 07:33 brak uprawnień ELQ SA (6/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 r.
10/05/24 19:31 brak uprawnień ELQ SA (5/2024) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
18/04/24 15:19 brak uprawnień ELQ SA (4/2024) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii G ELQ S.A.
15/04/24 16:10 brak uprawnień ELQ SA (3/2024) Zakres stosowanych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na rynku NewConnect
19/02/24 06:40 brak uprawnień East Value Research podwyższa cenę docelową dla ELQ do 4,8 zł
13/02/24 07:47 brak uprawnień ELQ SA (2/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 r.