Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 16:39
kontakt
MOVGAMVR

Komunikaty

15/11/21 17:46  brak uprawnień MOVIE GAMES VR SA (31/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 roku
27/10/21 08:37 Movie Games VR S.A.: Zawarcie umowy ramowej dotyczącej ścisłej współpracy z DRAGO Entertainment S.A.
11/10/21 08:31 IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
07/10/21 10:42 Movie Games VR S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta
05/10/21 11:51 IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta
04/10/21 17:54 IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.: Zawarcie umów ramowych dotyczących ścisłej współpracy ze spółkami Road Studio S.A. i True Games S.A.
17:39  brak uprawnień MOVIE GAMES VR SA (30/2021) Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2021 roku
28/09/21 17:47  brak uprawnień GPW: Komunikat - MOVIE GAMES VR
13/09/21 20:24  brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (29/2021) Rejestracja zmiany Statutu Spółki IPO Doradztwo Kapitałowe Spółka Akcyjna
25/08/21 16:01  brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (28/2021) Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
10/08/21 18:00  brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (27/2021) Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2021 roku
05/08/21 17:20  brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (26/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
17:09 IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 05 sierpnia 2021 roku
17:03  brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (25/2021) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 05 sierpnia 2021 roku
03/08/21 12:44  brak uprawnień IPO DORADZTWO KAPITAŁOWE SA (24/2021) Zmiana adresu e-mail Emitenta