Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.09, godz. 16:45
kontakt
MOVGAMVR

Komunikaty

17/11/22 17:53 brak uprawnień MOVIE GAMES VR SA (21/2022) Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Emitenta
07/11/22 21:14 brak uprawnień MOVIE GAMES VR SA (20/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
03/11/22 19:13 brak uprawnień MOVIE GAMES VR SA (19/2022) Powołanie Prezesa Zarządu w Spółce
21/10/22 18:15 brak uprawnień Drago entertainment wypowiedziało umowę ramową dot. ścisłej współpracy z Movie Games VR
06/10/22 17:32 brak uprawnień MOVIE GAMES VR SA (18/2022) Rezygnacja Prezesa Zarządu i Członka Zarządu Spółki
30/09/22 16:31 brak uprawnień MOVIE GAMES VR SA (17/2022) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
16:19 brak uprawnień MOVIE GAMES VR SA (16/2022) Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
09/09/22 12:07 brak uprawnień MOVIE GAMES VR SA (15/2022) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki
01/09/22 17:00 brak uprawnień MOVIE GAMES VR SA (14/2022) Zmiana adresu siedziby Emitenta Movie Games VR Spółka Akcyjna
22/08/22 22:21 Movie Games VR S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej połączenia Emitenta ze spółką Movie Games Mobile S.A.
22:17 Movie Games VR S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - rozpoczęcie negocjacji dotyczących zawarcia umowy inwestycyjnej przewidującej połączenie Emitenta ze spółką Movie Games Mobile S.A.
12/08/22 15:41 brak uprawnień MOVIE GAMES VR SA (13/2022) Podsumowanie subskrypcji akcji serii M
08/08/22 16:25 brak uprawnień MOVIE GAMES VR SA (12/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
01/08/22 15:58 Movie Games VR S.A.: Przydział akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki
13/07/22 15:47 Movie Games VR S.A.: Zmiana harmonogramu emisji akcji serii M w ramach kapitału docelowego