Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.25, godz. 19:07
kontakt
MOVGAMVR

Komunikaty

15/01/24 18:25 brak uprawnień MOVIE GAMES VR SA (3/2024) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
10/01/24 18:39 brak uprawnień MOVIE GAMES VR SA (2/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
04/01/24 19:42 brak uprawnień MOVIE GAMES VR SA (1/2024) Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Emitenta
12/11/23 17:27 brak uprawnień MOVIE GAMES VR SA (9/2023) Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2023 r.
12/08/23 21:19 brak uprawnień MOVIE GAMES VR SA (8/2023) Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2023 r.
10/07/23 23:43 brak uprawnień MOVIE GAMES VR SA (7/2023) Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem, na podstawie art. 428 §5 Kodeksu spółek handlowych
26/06/23 18:40 Movie Games VR S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
18:35 brak uprawnień MOVIE GAMES VR SA (6/2023) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 26 czerwca 2023 roku wraz z informacją o uchwałach niepodjętych oraz zgłoszonych sprzeciwach
30/05/23 19:46 Movie Games VR S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games VR S.A. na dzień 26 czerwca 2023 roku
19:37 brak uprawnień MOVIE GAMES VR SA (5/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Movie Games VR S.A. na dzień 26 czerwca 2023 roku
12/05/23 18:52 brak uprawnień MOVIE GAMES VR SA (4/2023) Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2023 r.
18/03/23 20:57 brak uprawnień MOVIE GAMES VR SA (3/2023) Raport roczny za 2022 rok
28/02/23 16:12 brak uprawnień MOVIE GAMES VR SA (2/2023) Podpisanie umowy z firmą audytorską o przeprowadzanie badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2022 i 2023
06/01/23 23:30 brak uprawnień MOVIE GAMES VR SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
23/12/22 14:04 brak uprawnień MOVIE GAMES VR SA (25/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta