Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.09, godz. 22:09
kontakt
ABSINV

Komunikaty

14/11/23 22:49  brak uprawnień ABS INVESTMENT ASI SA (8/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023
30/10/23 14:27 ABS INVESTMENT S.A.: Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki zależnej
12/10/23 22:03 ABS INVESTMENT S.A.: Wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki zależnej
26/09/23 19:18  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki ABS INVESTMENT ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.
15/09/23 19:44 ABS INVESTMENT S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie
11/08/23 03:00  brak uprawnień ABS INVESTMENT ASI SA (7/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023
07/07/23 21:33 ABS INVESTMENT S.A.: Nabycie akcji własnych
27/06/23 00:16 ABS INVESTMENT S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2023 r.
16/06/23 21:42 ABS INVESTMENT S.A.: Nabycie akcji własnych
02/06/23 21:40 ABS INVESTMENT S.A.: Nabycie akcji własnych
30/05/23 23:02  brak uprawnień ABS INVESTMENT ASI SA (5/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2023 r.
23:01 ABS INVESTMENT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2023 r.
24/05/23 22:27  brak uprawnień ABS INVESTMENT ASI SA (4/2023) Raport roczny za rok obrotowy 2022
19/05/23 18:25 ABS INVESTMENT S.A.: Ustanowienie odpisów
12/05/23 22:07  brak uprawnień ABS INVESTMENT ASI SA (3/2023) Raport okresowy za I kwartał 2023