Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 14:22
kontakt
ABSINV

Komunikaty

13/11/21 02:13  brak uprawnień ABS INVESTMENT ASI SA (19/2021) Korekta raportu okresowego za II kwartał 2021
12/11/21 23:55  brak uprawnień ABS INVESTMENT ASI SA (18/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021
23:27 ABS INVESTMENT S.A.: Istotna zmiana wyniku finansowego za II kwartał 2021
31/08/21 15:18 ABS INVESTMENT S.A.: Zwiększenie udziału powyżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów
30/08/21 22:37 ABS INVESTMENT S.A.: Zmniejszenie udziału poniżej progu 15% w ogólnej liczbie głosów
21:47 ABS INVESTMENT S.A.: Transakcje dokonane przez Prezesa Zarządu
13/08/21 22:03  brak uprawnień ABS INVESTMENT ASI SA (17/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021
30/07/21 17:08  brak uprawnień ABS INVESTMENT SA (16/2021) Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki
21/06/21 17:03 ABS INVESTMENT S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 21 czerwca 2021 r.
16:52  brak uprawnień ABS INVESTMENT SA (15/2021) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
16:44  brak uprawnień ABS INVESTMENT SA (14/2021) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
25/05/21 23:34  brak uprawnień ABS INVESTMENT SA (13/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2021 r.
23:32 ABS INVESTMENT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2021 r.
14/05/21 23:58  brak uprawnień ABS INVESTMENT SA (12/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021
22:25 ABS INVESTMENT S.A.: Zmniejszenie udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów