Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.27, godz. 03:26
kontakt
OZECAPITAL

Komunikaty

14/11/22 17:24  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (15/2022) Raport okresowy OZE Capital S.A. za III kwartał 2022 roku
16/08/22 23:14  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (14/2022) Raport okresowy OZE Capital S.A. za II kwartał 2022 roku
09/08/22 13:48  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (13/2022) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2022 roku
22/06/22 13:09 OZE Capital S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OZE Capital S.A. w dniu 21 czerwca 2022 roku.
12:38  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (12/2022) Treść uchwał podjętych na ZWZA OZE Capital S.A. w dniu 21 czerwca 2022 roku
14/06/22 18:56  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (11/2022) Zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy z Autoryzowanym Doradcą
24/05/22 13:18 OZE Capital S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 czerwca 2022 roku oraz projekty uchwał.
12:51  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (10/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 czerwca 2022 roku oraz projekty uchwał.
16/05/22 19:57  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (9/2022) Raport okresowy OZE Capital S.A. za I kwartał 2022 r.
13/05/22 18:58 OZE Capital S.A.: Zawarcie istotnych umów
18:52 OZE Capital S.A.: Rozwiązanie umowy objęcia akcji
18:47 OZE Capital S.A.: korekta raportu bieżącego ESPI nr 7/2020 z dnia 01.10.2020 r
10/05/22 10:52  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (8/2022) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2022 roku
29/04/22 14:49 OZE Capital S.A.: Rejestracja połączenia OZE Capital S.A. ze spółką zależną OZE Obrót sp. z o.o.
20/04/22 19:19  brak uprawnień OZE CAPITAL SA (7/2022) Jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za 2021 rok