Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.28, godz. 17:16
kontakt
SUNDRAGON

Komunikaty

14/02/24 21:39  brak uprawnień SUNDRAGON SA (4/2024) Raport okresowy Emitenta za IV kwartał 2023 roku
31/01/24 22:39 SUNDRAGON S.A.: Zawiadomienie o zmiejszeniu dotychczas posiadanego udziału przez Polską Grupę Fotowoaltaiczną ponad 33 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów
25/01/24 21:09  brak uprawnień SUNDRAGON SA (3/2024) Rejestracja zmiany statutu Spółki
22/01/24 12:54  brak uprawnień SUNDRAGON SA (2/2024) Harmonogram przekazywania raportów okresowych przez Emitenta w roku 2024
12/01/24 19:20  brak uprawnień SUNDRAGON SA (1/2024) Przydział akcji serii E i informacje podsumowujące subskrypcję
23/11/23 16:58 SUNDRAGON S.A.: Zawarcie Listu Intencyjnego dotyczącego naprawy silników czołgowych dla Malezji
20/11/23 15:48  brak uprawnień SUNDRAGON SA (18/2023) Korekta Raportu Emitenta za III Kwartał roku bieżącego
14/11/23 18:43  brak uprawnień SUNDRAGON SA (17/2023) Raport okresowy Emitenta za III kawrał 2023 roku
11/08/23 18:36  brak uprawnień SUNDRAGON SA (16/2023) Raport Okresowy Emitenta za II kwartał 2023 roku
08/08/23 16:01 SUNDRAGON S.A.: Podpisanie Umowy Konsorcjum do produkcji systemów rozminowania
04/08/23 16:30 SUNDRAGON S.A.: Informacja na temat wyniku finansowego Emitenta za II kwartały 2023 roku
11:00 SUNDRAGON S.A.: Podpisanie umowy przez Spółką zależną z 3 Regionalną Bazą logistyczną w Krakowie
28/07/23 07:15 SUNDRAGON S.A.: Akcjonariusze posiadajacy ponad 5 % na NWZA w dniu 26 lipca 2023 roku
26/07/23 16:30  brak uprawnień SUNDRAGON SA (15/2023) Treść Uchwał podjetych na NWZA w dniu 26 lipca 2023 roku
03/07/23 06:58 SUNDRAGON S.A.: Akcjonariusze posiadajacy ponad 5 % na ZWZA w dniu 30 czerwca 2023 roku