Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 16:29
kontakt
RECYKL

Komunikaty

10/11/21 08:25 brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (9/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2021r.
08/11/21 12:37 brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (8/2021) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r.
13/08/21 08:19 brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (7/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kw. 2021r.
24/06/21 15:56 GRUPA RECYKL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Recykl S. A. w dniu 24 czerwca 2021 r.
15:46 brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (6/2021) Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki GRUPA RECYKL S. A. w dniu 24 czerwca 2021 roku
28/05/21 13:12 brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (5/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 24 czerwca 2021 roku
12:53 GRUPA RECYKL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa RECYKL S. A. na dzień 24 czerwca 2021 roku
08:19 brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (4/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2020 r.
14/05/21 brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (3/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2021r.
31/03/21 19:34 brak uprawnień Grupa Recykl planuje inwestycje w zakładzie w Krośnie Odrzańskim o wartości ponad 11 mln zł
15:34 GRUPA RECYKL S.A.: Uzyskanie przez spółkę zależną pozytywnej decyzji o kwalifikacji projektu do otrzymania dofinansowania
12/02/21 08:12 brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (2/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kw. 2020r.
10/02/21 13:59 GRUPA RECYKL S.A.: Wstępny skonsolidowany wynik finansowy Grupy kapitałowej Emitenta za 2020 rok
07/01/21 13:00 brak uprawnień GRUPA RECYKL SA (1/2021) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
09/12/20 15:11 brak uprawnień Grupa Recykl spodziewa się w '21 wzrostu przychodów dzięki nowym produktom