Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.09, godz. 15:35
kontakt
OXYGEN

Komunikaty

21/11/23 21:24 OXYGEN S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 grudnia 2023 r. - korekta
20:56  brak uprawnień OXYGEN SA (13/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 grudnia 2023 r.
20:45 OXYGEN S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 grudnia 2023 r.
14/11/23 22:13  brak uprawnień OXYGEN SA (12/2023) Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2023 roku
20/10/23 21:37 OXYGEN S.A.: Zawarcie umowy pożyczki
14/08/23 23:09  brak uprawnień OXYGEN SA (11/2023) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2023 roku
07/08/23 17:13 OXYGEN S.A.: Zawarcie umowy licencyjnej dotyczącej dystrybucji gry Green Thumb Gardening _ Farm
18/07/23 19:59 OXYGEN S.A.: Podpisanie Term-Sheet w sprawie inwestycji w Spółkę
26/06/23 23:39  brak uprawnień OXYGEN SA (10/2023) Nałożenie na Spółkę środka dyscyplinującego
07/06/23 19:31  brak uprawnień OXYGEN SA (9/2023) Skonsolidowany raport roczny za 2022 rok obrotowy
19:28  brak uprawnień OXYGEN SA (8/2023) Raport roczny za 2022 rok obrotowy
06/06/23 22:08 OXYGEN S.A.: Zawarcie Term-Sheet w sprawie współpracy przy produkcji gier
21:52 OXYGEN S.A.: Dokonanie odpisów aktualizujących / Istotna zmiana wyniku finansowego
01/06/23 21:27  brak uprawnień OXYGEN SA (7/2023) Nałożenie środka dyscyplinującego
31/05/23 17:06  brak uprawnień OXYGEN SA (6/2023) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2022 r.