Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.17, godz. 18:24
kontakt
OXYGEN

Komunikaty

04/06/24 10:54  brak uprawnień OXYGEN SA (8/2024) Zawieszenie obrotu akcjami Spółki
03/06/24 17:39  brak uprawnień OXYGEN SA (7/2024) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
20/05/24 22:23 OXYGEN S.A.: Transakcja zrealizowana przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
16/05/24 22:12 OXYGEN S.A.: Podpisanie umowy objęcia 12.000.000 akcji serii J
15/05/24 21:53  brak uprawnień OXYGEN SA (6/2024) Zmiana terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2023 r.
21:47  brak uprawnień OXYGEN SA (5/2024) Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2024 roku
15/04/24 18:50  brak uprawnień OXYGEN SA (4/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
10/04/24 23:12 OXYGEN S.A.: Zakwalifikowanie do programu Google Growth
19/03/24 23:20 OXYGEN S.A.: Zawarcie listu intencyjnego w sprawie inwestycji w Spółkę
18/03/24 16:54  brak uprawnień OXYGEN SA (3/2024) Zawarcie umowy z firmą audytorską
14/02/24 21:45  brak uprawnień OXYGEN SA (2/2024) Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2023 roku
15/01/24 15:13  brak uprawnień OXYGEN SA (1/2024) Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
19/12/23 16:46 OXYGEN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 grudnia 2023 r.
16:32  brak uprawnień OXYGEN SA (17/2023) Uzupełnienie raportu nr 16/2023 z dn. 19.12.2023 r. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
15:28  brak uprawnień OXYGEN SA (16/2023) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie