Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 17:26
kontakt
EUCO

Komunikaty

26/11/21 17:35 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
01/10/21 14:44 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki EuCOVIPCAR S.A.
10/09/21 20:11 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
02/08/21 16:50 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Rejestracja przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki
22/07/21 14:37  brak uprawnień EUCO SA (1/2021) Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
17/06/21 23:18 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 czerwca 2021 r.
23:16 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Uchwały podjęte i niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2021 r.
28/05/21 18:17 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/05/21 18:49 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 czerwca 2021 roku - korekta.
21/05/21 10:07 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 czerwca 2021 roku.
30/04/21 14:22 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Rezygnacja ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu
26/04/21 20:48 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
20:47 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. formularz raportu rocznego
23/04/21 11:00 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Podjęcie decyzji zamiarze o odstąpieniu od połączenia spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. ze spółką EuCO Marketing Sp.z o.o.
13/04/21 14:17 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego