Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.10, godz. 10:34
kontakt
EUCO

Komunikaty

01/08/22 19:43 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Informacja o złożeniu zawiadomienia przez spółkę zależną CEDE o uprawdopodobnionym fakcie popełnienia przestępstwa.
24/06/22 15:48 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2022 r.
15:31 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
15:22 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Uchwały podjęte i niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2022 r.
20/06/22 19:18 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.
14/06/22 17:52 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Wybór Zarządu na nową kadencję
13/06/22 17:33 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Rezygnacja Członka Zarządu z ubiegania się o wybór w następnej kadencji
03/06/22 14:19 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie Akcjonariusza Spółki
01/06/22 18:53 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii B
30/05/22 19:25 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/05/22 11:58 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Uzupełnienie Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2022 roku.
25/05/22 21:28 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Zawarcie aneksu do dyspozycji udostępnienia i uruchomienia kredytu z bankiem ING Bank Śląski S.A.
11/05/22 22:22 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy
04/05/22 19:36 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Naruszenie kowenantu finansowego uprawniające do żądania przedterminowego wykupu obligacji serii B
30/04/22 05:04 EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.: Uzupełnienie Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 czerwca 2022 roku.