Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.26, godz. 10:18
kontakt
ENELMED

Komunikaty

29/09/22 00:08 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
23/09/22 14:21  brak uprawnień Enel-Med szacuje skons. EBITDA w I półr. 2022 r. na ok. 14 mln zł
14:04 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Informacja o wstępnych szacunkowych wynikach finansowych spółki ENEL-MED S.A. i Grupy ENEL-MED za I półrocze 2022 roku
19/07/22 13:34  brak uprawnień Enel-Med może odnotować w '22 ok. 0,5 mld zł przychodów; planuje kolejne akwizycje
01/07/22 11:09  brak uprawnień ENEL-MED SA (3/2022) Centrum Medyczne Enel-Med Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
29/06/22 16:12 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Rejestracja przez sąd zmiany statutu Spółki
09/06/22 14:27 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 9 czerwca 2022 r.
14:25 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 9 czerwca 2022 r.
30/05/22 17:08 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/05/22 14:31 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 9 czerwca 2022 roku oraz dokumentów istotnych dla podejmowanych uchwał nieprzekazanych uprzednio do publicznej wiadomości
14:23 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. na dzień 9 czerwca 2022 r.
27/04/22 18:35 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
17:55 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
07/04/22 14:24 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy najmu z Union Investment Real Estate GmbH
31/03/22 14:06  brak uprawnień East Value Research zakończył wydawanie rekomendacji dla Synektika i Enel-Medu