Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 17:07
kontakt
ENELMED

Komunikaty

03/12/21 18:52  brak uprawnień OFE PZU i Aviva OFE chcą zwołania WZ Enel-Medu w celu wyboru członków rady nadzorczej
18:36 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Wniosek Akcjonariuszy Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad
13:05 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 33/2021 z dnia 12 lipca 2021 r. - podsumowanie kosztów emisji akcji serii E
29/11/21 18:11 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/11/21 15:27 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji akcji serii E Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.
22/11/21 17:20 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Informacja o wyznaczeniu ostatniego dnia notowania praw do akcji serii E Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. oraz dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu giełdowego akcji serii E Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.
13:46  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
13:45  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
09/11/21 18:21 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Oświadczenie KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii E Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.
29/10/21 11:22 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Zawarcie umowy najmu z Commerz Real Investmentgesellschaft mbH
28/10/21 17:30 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
25/10/21 12:22 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
22/10/21 18:26 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału oraz zmiany statutu Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.
30/09/21 11:13  brak uprawnień Wydatki prywatne na ochronę zdrowia w '19 wzrosły do 41,7 mld zł rdr - GUS
29/09/21 07:55  brak uprawnień Enel-Med chce w '22 uruchomić pierwszą niezależną klinikę stomatologiczną