Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.30, godz. 15:28
kontakt
ENELMED

Komunikaty

29/06/22 16:12 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Rejestracja przez sąd zmiany statutu Spółki
09/06/22 14:27 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 9 czerwca 2022 r.
14:25 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 9 czerwca 2022 r.
30/05/22 17:08 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/05/22 14:31 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 9 czerwca 2022 roku oraz dokumentów istotnych dla podejmowanych uchwał nieprzekazanych uprzednio do publicznej wiadomości
14:23 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. na dzień 9 czerwca 2022 r.
27/04/22 18:35 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
17:55 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
07/04/22 14:24 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy najmu z Union Investment Real Estate GmbH
31/03/22 14:06  brak uprawnień East Value Research zakończył wydawanie rekomendacji dla Synektika i Enel-Medu
21/01/22 14:02 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku
20/01/22 17:28 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej
17:24 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 20 stycznia 2022 r.
17:20  brak uprawnień ENEL-MED SA (2/2022) Centrum Medyczne Enel-Med Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
17:19 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 20 stycznia 2022 r., a nie zostały podjęte