Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.10, godz. 11:09
kontakt
11BIT

Komunikaty

29/07/22 17:13 11 BIT STUDIOS S.A.: Nabycie akcji Starward Industries S.A.
07/07/22 12:47 11 BIT STUDIOS S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
28/06/22 08:42  brak uprawnień DM BDM obniżył cenę docelową akcji 11 bit studios do 590 zł, nadal zaleca "kupuj"
21/06/22 19:52 11 BIT STUDIOS S.A.: Powołanie Zarządu kolejnej kadencji
19:48 11 BIT STUDIOS S.A.: Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołanie Komitetu Audytu
13:46 11 BIT STUDIOS S.A.: Wybór Rady Nadzorczej 11 bit studios S.A.
13:37 11 BIT STUDIOS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZA Spółki w dniu 21 czerwca 2022 roku.
13:24 11 BIT STUDIOS S.A.: Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 11 bit studios S.A. w dniu 21 czerwca 2022 roku
14/06/22 12:05  brak uprawnień Prace nad dwiema grami 11 bit studios idą zgodnie z planem, "P8" opóźnione
12/06/22 22:12  brak uprawnień 11 bit studios wyda grę Starward Industries i obejmie akcje spółki
09/06/22 11:59 11 BIT STUDIOS S.A.: Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej 11 bit studios S.A.
07/06/22 13:33 11 BIT STUDIOS S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 11 bit studios S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2022 roku na godz. 11.00.
25/05/22 17:35  brak uprawnień Zysk netto 11 bit studios w I kw. wyniósł 3,8 mln zł, zgodnie z oczekiwaniami
17:09  brak uprawnień Wyniki 11 bit studios w I kw. 2022 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:00 11 BIT STUDIOS S.A.: 11 BIT STUDIOS S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową