Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.06, godz. 16:52
kontakt
ABAK

Komunikaty

12/11/21 12:17  brak uprawnień ABAK SA (12/2021) Skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2021 roku
13/08/21 09:42  brak uprawnień ABAK SA (11/2021) Korekta skonsolidowanego i jednostkowego raportu za II kwartał 2021 roku
08:15  brak uprawnień ABAK SA (10/2021) Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2020 roku
28/07/21 12:58  brak uprawnień ABAK SA (9/2021) Powołanie Zarządu na nową kadencję
29/06/21 15:32 ABAK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ w dniu 29 czerwca 2021 r.
15:22  brak uprawnień ABAK SA (8/2021) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
15:08  brak uprawnień ABAK SA (7/2021) Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 29 czerwca 2021 r.
15:01  brak uprawnień ABAK SA (6/2021) Uchwała ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy
28/05/21 14:28 ABAK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABAK S.A. wraz z projektami uchwał
14:16  brak uprawnień ABAK SA (5/2021) Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABAK S.A. wraz z projektami uchwał
13:19 ABAK S.A.: Opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020
26/05/21 13:38 ABAK S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020
13:10  brak uprawnień ABAK SA (4/2021) Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2020
14/05/21 11:14  brak uprawnień ABAK SA (3/2021) Skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2021 roku
26/02/21 13:28 ABAK S.A.: Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej