Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 14:44
kontakt
VIDIS

Komunikaty

09/06/22 15:39  brak uprawnień VIDIS SA (3/2022) Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
13/05/22 14:39  brak uprawnień VIDIS SA (2/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za okres 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.
12/04/22 17:29 VIDIS S.A.: Informacja o zawiązaniu przez Emitenta spółki celowej
14/02/22 15:28  brak uprawnień VIDIS SA (1/2022) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za okres 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.
28/12/21 15:14  brak uprawnień VIDIS SA (8/2021) Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 28 grudnia 2021 r.
14:24 VIDIS S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 grudnia 2021 roku
01/12/21 15:15 VIDIS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIDIS Spółka Akcyjna wraz z projektami uchwał
14:53  brak uprawnień VIDIS SA (7/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIDIS Spółka Akcyjna wraz z projektami uchwał
12/11/21 14:56  brak uprawnień VIDIS SA (6/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za okres 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r.
09/11/21 14:43  brak uprawnień VIDIS SA (5/2021) Raport roczny VIDIS SA za rok obrotowy 2020/21 oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej VIDIS SA za rok obrotowy 2020/21
02/11/21 17:21 VIDIS S.A.: Informacja o podpisaniu przez Emitenta przyrzeczonej umowy zakupu nieruchomości
13/08/21 12:11  brak uprawnień VIDIS SA (4/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za okres 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.
27/07/21 22:36 VIDIS S.A.: Informacja o rozwiązaniu przez Emitenta przedwstępnej umowy zakupu nieruchomości z dnia 03 marca 2021 roku i jednoczesnym podpisaniu nowej umowy zakupu tej samej nieruchomości.
20/07/21 12:21  brak uprawnień VIDIS SA (3/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych (jednostkowych i skonsolidowanych) w roku obrotowym 2021/2022
14/05/21 12:54  brak uprawnień VIDIS SA (2/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za okres 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.