Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.17, godz. 18:12
kontakt
POLTRONIC

Komunikaty

15/05/24 16:24 brak uprawnień POLTRONIC SA (9/2024) Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2024 roku spółki Poltronic S.A.
27/04/24 09:15 brak uprawnień POLTRONIC SA (8/2024) Powołanie Prezesa Zarządu spółki Poltronic S.A.
09:11 brak uprawnień POLTRONIC SA (7/2024) Powołanie Rady Nadzorczej spółki Poltronic S.A.
26/04/24 19:04 POLTRONIC S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Poltronic S.A. w dniu 26 kwietnia 2024 roku.
18:48 brak uprawnień Poltronic wypłaci 0,02 zł dywidendy na akcję
18:42 brak uprawnień POLTRONIC SA (6/2024) Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2023
18:36 brak uprawnień POLTRONIC SA (5/2024) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. w dniu 26 kwietnia 2024 roku
15/04/24 22:07 brak uprawnień POLTRONIC SA (4/2024) Informacja na temat zakresu stosowania zasad ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024" przez spółkę Poltronic S.A.
27/03/24 17:22 POLTRONIC S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Poltronic S.A.
17:01 brak uprawnień POLTRONIC SA (3/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Poltronic S.A.
20/03/24 17:35 brak uprawnień POLTRONIC SA (2/2024) Raport roczny za 2023 rok spółki Poltronic S.A.
31/01/24 08:25 brak uprawnień POLTRONIC SA (1/2024) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
14/11/23 12:52 brak uprawnień POLTRONIC SA (11/2023) Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2023 roku spółki Poltronic SA
11/10/23 17:15 brak uprawnień POLTRONIC SA (10/2023) Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 i 2024
14/08/23 10:47 brak uprawnień POLTRONIC SA (9/2023) Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2023 roku spółki Poltronic S.A.