Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.21, godz. 19:08
kontakt
WIERZY

Komunikaty

13/02/23 19:21 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (2/2023) Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za IV kwartał 2022r.
31/01/23 16:45 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.
11/11/22 21:34 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (12/2022) Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za III kwartał 2022r.
20:42 WIERZYCIEL S.A.: Aktualizacja strategii Emitenta
17/10/22 16:47 WIERZYCIEL S.A.: Zawiadomienia o przekroczeniu udziału 5% w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów
23/09/22 17:47 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (11/2022) Zmiana siedziby i adresu Emitenta
12/08/22 20:15 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (10/2022) Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za II kwartał 2022r.
04/07/22 13:51 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (9/2022) Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.
30/06/22 15:34 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (8/2022) Powołanie Członków Rady Nadzorczej
14:48 WIERZYCIEL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 30.06.2022 r.
13:57 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (7/2022) Treść uchwał podjętych przez ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 30 czerwca 2022r.
01/06/22 18:38 WIERZYCIEL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 30.06.2022r.
18:18 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (6/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 30-06-2022r.
30/05/22 17:58 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (5/2022) Raport roczny Wierzyciel S.A. za 2021 rok.
13/05/22 17:30 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (4/2022) Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za I kwartał 2022r.