Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 15:25
kontakt
WIERZY

Komunikaty

12/11/21 19:08 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (10/2021) Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za III kwartał 2021r.
04/08/21 13:12 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (9/2021) Korekta raportu okresowego 8/2021 - Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za II kwartał 2021r.
03/08/21 17:51 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (8/2021) Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za II kwartał 2021r.
29/06/21 12:26 WIERZYCIEL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 29.06.2021 r.
11:38 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (7/2021) Treść uchwał podjętych przez ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 29 czerwca 2021r.
02/06/21 13:44 WIERZYCIEL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 29.06.2021r.
12:46 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (6/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. na dzień 29-06-2021r.
28/05/21 21:13 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (5/2021) Raport roczny Wierzyciel S.A. za 2020 rok.
14/05/21 18:26 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (4/2021) Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za I kwartał 2021r.
13/04/21 17:09 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (3/2021) Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2020 rok.
12/02/21 19:21 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (2/2021) Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za IV kwartał 2020r.
07/01/21 13:08 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
27/11/20 19:49 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (12/2020) Korekta raportu okresowego 10/2020 - Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za III kwartał 2020r.
19:25 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (11/2020) Korekta raportu okresowego 7/2020 - Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za II kwartał 2020r.
12/11/20 22:24 brak uprawnień WIERZYCIEL SA (10/2020) Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za III kwartał 2020r.