Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.22, godz. 19:29
kontakt
VISTAL

Komunikaty

21/09/23 21:32 VISTAL GDYNIA S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A.
14/09/23 20:56 VISTAL GDYNIA S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A.
12/09/23 17:14  brak uprawnień GPW: sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki VISTAL GDYNIA S.A. notowanych na Głównym Rynku GPW
08/09/23 20:50  brak uprawnień Vistal Gdynia złożył w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości
20:30 VISTAL GDYNIA S.A.: Złożenie przez Zarząd wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta.
20:17 VISTAL GDYNIA S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A.
09/08/23 19:14 VISTAL GDYNIA S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A.
28/07/23 19:57 VISTAL GDYNIA S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A.
18/07/23 19:50 VISTAL GDYNIA S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A.
11/07/23 17:29 VISTAL GDYNIA S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A.
05/07/23 21:02 VISTAL GDYNIA S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A.
20:53 VISTAL GDYNIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vistal Gdynia S.A. w dniu 28 czerwca 2023 r.
30/06/23 20:57 VISTAL GDYNIA S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A.
29/06/23 13:14 VISTAL GDYNIA S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. w dniu 28.06.2023r.
28/06/23 15:00 VISTAL GDYNIA S.A.: Informacja o zmianie składu Zarządu Vistal Gdynia S.A.