Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.03, godz. 13:34
kontakt
VISTAL

Komunikaty

29/11/21 17:08 VISTAL GDYNIA S.A.: VISTAL GDYNIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
08/11/21 15:25 VISTAL GDYNIA S.A.: Zawarcie szeregu umów z kontrahentem
28/10/21 14:12 VISTAL GDYNIA S.A.: Zawarcie aneksu do kontraktu na wykonanie konstrukcji stalowej przez spółkę zależną
30/09/21 18:21 VISTAL GDYNIA S.A.: VISTAL GDYNIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
23/09/21 11:05 VISTAL GDYNIA S.A.: Zawarcie umowy na wykonanie i montaż konstrukcji stalowych w Bydgoszczy
08/09/21 14:08 VISTAL GDYNIA S.A.: Zbycie nieruchomości przez Spółkę
30/07/21 11:45  brak uprawnień VISTAL GDYNIA SA (1/2021) VISTAL GDYNIA Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
05/07/21 13:32 VISTAL GDYNIA S.A.: Informacja o pozyskaniu robót budowlanych w zakresie dostawy i montażu konstrukcji stalowych
25/06/21 16:33 VISTAL GDYNIA S.A.: Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2021r.
16:27 VISTAL GDYNIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vistal Gdynia S.A. w dniu 25 czerwca 2021 r.
16:21 VISTAL GDYNIA S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. w dniu 25 czerwca 2021 r.
14/06/21 13:21 VISTAL GDYNIA S.A.: Zawarcie umowy na wykonanie i montaż konstrukcji stalowej obiektu mostowego
31/05/21 06:39 VISTAL GDYNIA S.A.: VISTAL GDYNIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/05/21 18:00 VISTAL GDYNIA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
20/05/21 14:56 VISTAL GDYNIA S.A.: Zawarcie kontraktu na wykonanie konstrukcji stalowej przez spółkę zależną.