Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.17, godz. 19:34
kontakt
TELEMEDPL

Komunikaty

08/07/24 20:41 TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.: ResMed Sp. z o.o. i Telemedycyna Polska S.A. podpisują umowę na udzielenie licencji na platformę do zdalnego monitoringu w terapii obturacyjnego bezdechu sennego
20:37 TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.: ResMed Sp. z o.o. i Medtech Innovations Sp. z o.o. (spółka zależna Telemedycyna Polska S.A.) podpisują umowę na dystrybucję urządzeń do diagnostyki i terapii obturacyjnego bezdechu sennego
28/06/24 17:24 TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2024 r.
08:55 brak uprawnień TELEMEDYCYNA POLSKA SA (17/2024) Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna (PLTLMDC00018)
08:52 brak uprawnień TELEMEDYCYNA POLSKA SA (16/2024) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S. A. w dniu 27.06.2024
13/06/24 13:30 brak uprawnień TELEMEDYCYNA POLSKA SA (15/2024) Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję.
11/06/24 15:53 brak uprawnień TELEMEDYCYNA POLSKA SA (14/2024) Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
05/06/24 17:47 brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki TELEMEDYCYNA POLSKA
31/05/24 19:56 brak uprawnień TELEMEDYCYNA POLSKA SA (13/2024) Ogłoszenie Zarządu spółki Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
19:48 brak uprawnień TELEMEDYCYNA POLSKA SA (12/2024) Skonsolidowany raport roczny za 2023 r. Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna
19:46 brak uprawnień TELEMEDYCYNA POLSKA SA (11/2024) Jednostkowy raport roczny za 2023 r. Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna
28/05/24 17:22 brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.
15/05/24 15:40 brak uprawnień TELEMEDYCYNA POLSKA SA (10/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna
17/04/24 14:32 brak uprawnień Telemedycyna Polska i Medicalgorithmics rozpoczynają współpracę w obszarze diagnostyki arytmii serca
14:20 TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.: Medicalgorithmics S.A. i Telemedycyna Polska S.A. rozpoczynają współpracę w obszarze diagnostyki arytmii serca - zawarcie promesy współpracy