Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.25, godz. 19:20
kontakt
TELEMED

Komunikaty

14/02/24 18:04  brak uprawnień TELEMEDYCYNA POLSKA SA (3/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023
07/02/24 16:53  brak uprawnień TELEMEDYCYNA POLSKA SA (2/2024) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii E Telemedycyna Polska S.A.
29/01/24 13:50 TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.: Rejestracja akcji serii E Telemedycyna Polska S.A. w KDPW.
22/01/24 11:18  brak uprawnień TELEMEDYCYNA POLSKA SA (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
28/12/23 15:17 TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w Spółce
22/12/23 19:29 TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w Spółce
21/12/23 11:10  brak uprawnień TELEMEDYCYNA POLSKA SA (11/2023) Rejestracja zmiany Statutu Telemedycyna Polska S.A. związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
12/12/23 14:18 TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.: Medidesk Sp. z o.o. i Telemedycyna Polska S.A. rozpoczną współpracę - zawarcie listu intencyjnego
05/12/23 08:10  brak uprawnień TELEMEDYCYNA POLSKA SA (10/2023) Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna.
04/12/23 11:51 TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.: Zawarcie umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna oraz zgromadzenie wpłat na akcje serii E.
28/11/23 11:16 TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.: Korekta informacji o transakcji uzyskanych w trybie art. 19 MAR.
27/11/23 12:00 TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.: Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR.
24/11/23 20:34 TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.: Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR.
23/11/23 14:21 TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.: Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR.
20/11/23 16:21 TELEMEDYCYNA POLSKA S.A.: Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR.