Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 08:38
kontakt
AQUAPOZ

Komunikaty

12/07/22 19:14 AQUA S.A.: Informacja o aneksie do istotnej umowy
05/07/22 19:52 AQUA S.A.: Informacja o podpisaniu aneksu do istotnej umowy
23/06/22 21:34  brak uprawnień AQUA SA (9/2022) Treść uchwał ZWZA z dnia 23.06.2022 r.
21:28  brak uprawnień AQUA SA (8/2022) Uchwała ZWZA o wypłacie dywidendy w AQUA S.A.
21:22 AQUA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA AQUA S.A.
10/06/22 16:26 AQUA S.A.: Informacja o podpisaniu istotnej umowy
03/06/22 12:18 AQUA S.A.: Informacje od akcjonariusza pełniącego obowiązki zarządcze o transakcjach
27/05/22 17:13  brak uprawnień AQUA SA (7/2022) Ogłoszenie Zarządu AQUA S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
13/05/22 22:20  brak uprawnień AQUA SA (6/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
06/05/22 18:31  brak uprawnień AQUA SA (5/2022) Raport okresowy roczny za 2021r.
28/03/22 22:09  brak uprawnień AQUA SA (4/2022) Podpisanie aneksu do umowy na badanie sprawozdania za lata 2021 i 2022
24/03/22 16:02  brak uprawnień AQUA SA (3/2022) Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdań za lata 2021 i 2022
14/03/22 21:04 AQUA S.A.: Informacja o zawarciu istotnej umowy na udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych
14/02/22 20:30  brak uprawnień AQUA SA (2/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku
04/01/22 17:20  brak uprawnień AQUA SA (1/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych spółki AQUA S.A. w roku obrotowym 2022.