Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.26, godz. 14:25
kontakt
AQUAPOZ

Komunikaty

14/02/24 21:09  brak uprawnień AQUA SA (2/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku
12/02/24 14:15  brak uprawnień AQUA SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych spółki AQUA S.A. w roku obrotowym 2024.
26/01/24 12:43 AQUA S.A.: wyrok sądu w sprawie pomiędzy podwykonawcą AQUA S.A. a ubezpieczycielami
18/01/24 17:43 AQUA S.A.: Informacja o sądowym zawezwaniu do próby ugodowej
29/12/23 19:22 AQUA S.A.: Informacja o aneksie do istotnej umowy
22/12/23 12:04 AQUA S.A.: Informacja o wpisie do KRS AQUA Construction sp. z.o.o.
21/12/23 22:02  brak uprawnień AQUA SA (14/2023) Aktualizacja życiorysów członków Zarządu Spółki AQUA S.A.
20/12/23 19:26 AQUA S.A.: Informacja o zawiązaniu spółki zależnej AQUA Construction sp. z.o.o.
14/12/23 21:33  brak uprawnień AQUA SA (13/2023) Podpisanie umowy na badanie sprawozdania za lata 2023 i 2024
21:28 AQUA S.A.: Informacja o zgodzie Rady Nadzorczej AQUA S.A. na utworzenie spółki zależnej
08/12/23 17:11 AQUA S.A.: Informacje od akcjonariusza pełniącego obowiązki zarządcze o transakcjach
04/12/23 19:20 AQUA S.A.: Informacja o podpisaniu istotnej umowy
01/12/23 17:04 AQUA S.A.: Informacja o aneksie do istotnej umowy
24/11/23 16:41  brak uprawnień AQUA SA (12/2023) Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania za lata 2023 i 2024
14/11/23 21:35  brak uprawnień AQUA SA (11/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 roku