Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.18, godz. 15:42
kontakt
CLNPHARMA

Komunikaty

18/07/22 18:08 CELON PHARMA S.A.: Decyzja KDPW o dokonaniu asymilacji 5.000 akcji serii C z akcjami Spółki znajdującymi się w obrocie giełdowym
15/07/22 19:39 CELON PHARMA S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie 5.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki do obrotu giełdowego
17:23  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii C spółki CELON PHARMA
08/07/22 15:39 CELON PHARMA S.A.: Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C Celon Pharma S.A. przeprowadzonej w ramach realizacji Programów Motywacyjnych za rok 2021
07/07/22 18:54 CELON PHARMA S.A.: Przyznanie 5.000 akcji serii C w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
01/07/22 13:05  brak uprawnień Noble Securities rekomenduje kupno akcji czterech spółek biotechnologicznych
23/06/22 20:03 CELON PHARMA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 czerwca 2022 r.
22/06/22 21:18 CELON PHARMA S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 22 czerwca 2022 r.
13:00  brak uprawnień Celon Pharma wypłaci dywidendę z kapitału zapasowego w wysokości 0,29 zł na akcję
12:53 CELON PHARMA S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021
20/06/22 07:56  brak uprawnień FDA odrzuciła wniosek Celon Pharma dot. Falkieri
07:42 CELON PHARMA S.A.: Informacja na temat statusu wniosku o przyznanie statusu Breakthrough Designation dla Falkieri (esketaminy Celon DPI) w leczeniu depresji lekoopornej dwubiegunowej przez FDA
15/06/22 09:54 CELON PHARMA S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2022 r.
26/05/22 15:32 CELON PHARMA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 22 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
25/05/22 19:09  brak uprawnień Wyniki Celon Pharma w I kw. 2022 roku vs. konsensus PAP (tabela)