Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.30, godz. 15:17
kontakt
MABION

Komunikaty

21/06/22 18:26 MABION S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 czerwca 2022 r.
18:20 MABION S.A.: Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 21 czerwca 2022 r.
08/06/22 14:02 MABION S.A.: Rozszerzenie zakresu współpracy z Novavax
28/05/22 14:27  brak uprawnień Umowa produkcyjna Mabionu i Novavax rozszerzona o test jakościowy
13:09 MABION S.A.: Rozszerzenie zakresu usług umowy produkcyjnej z Novavax
27/05/22 08:01 MABION S.A.: MABION S.A. formularz raportu kwartalnego
25/05/22 19:58 MABION S.A.: Powołanie Członków Zarządu Mabion S.A. II wspólnej kadencji
19:47 MABION S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 21 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
11/05/22 17:25 MABION S.A.: Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022
22/04/22 08:19  brak uprawnień Mabion miał w IV kw. 37,1 mln zł zysku netto, wobec 15,8 mln zł straty rok wcześniej
21/04/22 23:38 MABION S.A.: Oświadczenie KDPW w sprawie asymilacji akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki
23:14 MABION S.A.: MABION S.A. formularz raportu rocznego
20/04/22 15:02 MABION S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki do obrotu giełdowego
12:24  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii S spółki MABION S.A.
19/04/22 17:18  brak uprawnień Mabion został wpisany jako wytwórca substancji czynnej SARS-CoV-2 rS do rejestru GIF