Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.22, godz. 15:08
kontakt
AZINTER

Komunikaty

18/04/24 12:19 brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (9/2024) Powierzenie funkcji Prezesa Zarządu
15/04/24 12:17 brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (8/2024) Rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu
11/04/24 11:42 brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (7/2024) Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
04/04/24 12:58 brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (6/2024) Projekty uchwał na ZWZ na dzień 15.05.2024 r.
12:48 brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (5/2024) Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ na dzień 15.05.2024 r.
11:44 AZTEC INTERNATIONAL S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 maja 2024 r.
11:24 brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (4/2024) Skonsolidowany raport roczny Aztec International S.A. za rok obrotowy 2023
11:00 brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (3/2024) Jednostkowy raport roczny Aztec International S.A. za rok obrotowy 2023
14/02/24 12:12 brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (2/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku
23/01/24 10:01 brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (1/2024) Harmonogram przekazywania jednostkowych i skonsolidowanych raportów okresowych w 2024 roku
28/11/23 12:01 AZTEC INTERNATIONAL S.A.: Powiadomienie o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
13/11/23 10:55 brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (20/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 roku
27/10/23 15:28 brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (19/2023) Podpisanie umowy z firmą audytorską
11/08/23 10:25 brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (18/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 roku
04/08/23 10:16 AZTEC INTERNATIONAL S.A.: Wstępne wybrane dane finansowe za II kwartał 2023 roku