Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.29, godz. 11:46
kontakt
APOLLO

Komunikaty

18/11/22 11:58 APOLLO CAPITAL S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
16/11/22 15:49 APOLLO CAPITAL S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
15/11/22 16:56  brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (15/2022) Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki
05/11/22 23:57  brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (14/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 r.
03/10/22 17:35 APOLLO CAPITAL S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR
16:42 APOLLO CAPITAL S.A.: Zawarcie ostatniej umowy zbycia akcji spółki portfelowej
29/09/22 16:47 APOLLO CAPITAL S.A.: Zawarcie umowy zbycia akcji spółki portfelowej
28/09/22 17:06 APOLLO CAPITAL S.A.: Zawarcie dwóch umów zbycia akcji spółki portfelowej
27/09/22 09:55  brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (13/2022) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii M
08/08/22 22:30  brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (12/2022) Zmiany w składzie Zarządu Spółki
22:27  brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (11/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
05/08/22 16:47  brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (10/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 r.
23/06/22 17:25 APOLLO CAPITAL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2022 roku
17:23  brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (9/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
17:15  brak uprawnień APOLLO CAPITAL ASI SA (8/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2022 roku