Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.06, godz. 16:30
kontakt
COPSEC

Komunikaty

22/11/21 17:12 COPERNICUS SECURITIES S.A.: Komunikat o zawarciu Umowy sprzedaży aktywów związanych z Działalnością Domu Maklerskiego
17:06  brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (50/2021) Wszczęcie przez KNF postępowania administracyjnego w zakresie przeniesienia aktywów klientów Domu Maklerskiego
19/11/21 11:54 COPERNICUS SECURITIES S.A.: Komunikat o zawarciu Umowy sprzedaży aktywów związanych z Działalnością Domu Maklerskiego
18/11/21 17:25  brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (49/2021) Komunikat o zawarciu Umowy sprzedaży aktywów związanych z Działalnością Domu Maklerskiego
11:52 COPERNICUS SECURITIES S.A.: Informacja o odstąpieniu od podjęcia uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
11:38  brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (48/2021) Informacja o odstąpieniu od podjęcia uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
15/11/21 11:17  brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (47/2021) Skreślenie z listy Autoryzowanych Doradców w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect
08/11/21 18:07  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki COPERNICUS SECURITIES S.A. notowanych na rynku NewConnect
17:48  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - Copernicus Securities
05/11/21 19:26  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki COPERNICUS SECURITIES S.A. notowanych na rynku NewConnect oraz kwalifikacji akcji tej spółki do segmentu NewConnect Alert
17:56  brak uprawnień Copernicus Securities złożył wniosek o upadłość
17:21 COPERNICUS SECURITIES S.A.: Komunikat w sprawie złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o odebranie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej
17:19 COPERNICUS SECURITIES S.A.: Komunikat w sprawie złożenia przez Copernicus Securities S.A. wniosku o upadłość
17:15  brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (46/2021) Komunikat w sprawie złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o odebranie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej
17:09  brak uprawnień COPERNICUS SECURITIES SA (45/2021) Komunikat w sprawie złożenia przez Copernicus Securities S.A. wniosku o upadłość